Norge

Etterlyser nasjonalt sedelighetspoliti

 • Svend Ole Kvilesjø

Ola Elvestuen (V) tar på nytt til orde for et nasjonalt og sentralisert sedelighetspoliti. Foto: Thomas WInje Øijord

 • Regjeringens eget voldtektsutvalg og Kvinnepanelet foreslo et eget sedelighetspoliti, men ingen ting har skjedd.

Les også:

Har du tips til denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no; eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

Mandag skrev Aftenposten.no at det har vært hele

Les også

56 overfallsvoldtekter i de fem største byene i år

Nå krever Venstres nestleder Ola Elvestuen at justisminister Knut Storberget (Ap) må på banen.

— Svikter sitt ansvar

- Justisministeren har sviktet sitt ansvar i kriminalitetsbekjempelsen og i kampen mot voldtektsbølgen i Oslo og andre større byer. Utviklingen er fullstendig uakseptabel, sier Elvestuen til Aftenposten.no.

Og han får støtte av justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Per Sandberg.

Per Sandberg (FrP). Foto: Åserud, Lise

— Jeg registerer at på tross av at det har vært et sterkt fokus på dette, så greier ikke Storberget å sette i gang tiltak som stopper dette. Det blir bare verre og verre, sier Sandberg. Elvestuen etterlyser et nasjonalt sedelighetspoliti (SEPOL), som det flere ganger har vært snakk om å etablere.

— Oslo kommune og frivillige organisasjoner som Natteravnene tar sin del av ansvaret for å forhindre og forebygge voldtekter, mens Staten svikter Oslo, hevder han.

Voldtektsutvalget

— Storberget var svært positiv til opprettelsen av SEPOL, da regjeringens eget Voldtektsutvalg presenterte forslaget for tre år siden, påpeker Venstres nestleder.

Voldtektsutvalget ble nedsatt av justisminister Storberget under ledelse av tidligere statssekretær Rita Sletner (V).

I 2008 foreslo utvalget å etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Utvalget mente at enheten burde være operativ 24 timer i døgnet, i et nært samarbeid med landets politidistrikter. I tillegg til å kvalitetssikre enkeltsaker vil SEPOL være med på å sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse.

Les mer om forslaget i en pressemelding fra Justisdepartementet fra januar 2008.

Kvinnepanelet

Det mye omdiskuterte Kvinnepanelet, som ble nedsatt i februar i fjor, fremla for nøyaktig ett år siden sin rapport med konkrete råd til likestillingsminister Audun Lysbakken (SV).

Også her ble det uttryket et sterkt ønske om å øke kompetanse om seksualisert vold på politistasjonene, gjennom et eget sedelighetspoliti.

« SEPOL skal ha ansvar for saksområder som tvangsekteskap, trafficking, vold i nære relasjoner, incest, kjønnslemlestelse og andre overgrep», skrev Kvinnepanelet i sin rapport.

- Venstre mener det viktigste tiltaket mot voldtekter er å opprette en slik egen voldtektsenhet i politiet, samt mer synlig politi i gatene. Og dette er justisministerens ansvar, sier Ola Elvestuen.

- Løser ikke problemet

Men Elvestuen og Venstre får ikke umiddelbar støtte for sitt forslag fra FrP. Sandberg tror ikke SEPOL er løsningen på problemene knyttet til overfallsvoldtekter.

- Jeg er usikker på om det er riktig med et eget organ for hver kriminelle handling. Vi må spisse den kompetansen vi allerede har. Dette koker ned til at vi må ha mer trygghet i de store byene. Vi kan ansette 100 byråkrater, men det gjør ikke byene noe tryggere, sier Sandberg til Aftenposten.no.

Frp-politikeren er likevel enig i Elvestuen i én ting; Det må bli mer synlig politi i gatene.

— Jeg krever at justisministeren kommer med en ekstrapakke i budsjettet som gjør at vi får styrket politiets synlighet, og som fører til økt patruljering og tilstedeværelse, sier Sandberg.

Styrket Kripos

Astri Aas-Hansen. Foto: Hansen, Alf Ove

Statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, er lei av at opposisjonen trekker SEPOL opp av hatten hver gang det blir snakk om overfallsvoldtekter og voldtekter.Hun påpeker at Regjeringen bestemte seg for å etablere en ny spesialenhet under Kripos, i stedet for å opprette en helt ny enhet med egen logo.

— Vi bestemte oss for å styrke Kripos og det gikk mye raskere enn å få et nytt sted med nye kontorer og nye kontorfasiliteter, sier Aas-Hansen til Aftenposten.no.

- Venstre kan gjerne mene at det å ha en egen enhet, og ikke en spesialenhet under Kripos, er avgjørende, men det blir alt for enkelt. Jeg slutter ikke å overraske meg over at sentrale, borgerlige politikere ikke ser at også de kan bidra til forebyggingen.

Aas-Hansen sier at man alltid kan si at det er ønskelig med mer politi, men hun understreker at mye av politipersonellet som faktisk er ute, er bundet opp i de innerste sentrumsgatene.

— Det er fordi det er masse vold knyttet til rus der. Derfor er det ønskelig at man kan begrense skjenkingen både for å forebygge vold - og for å frigjøre politiressurser, sier statssekretæren, og legger til at det er et virkemiddel politikerne har lokalt.

Løser ikke alt

Heller ikke politiet er sikre på at SEPOL er løsningen for å forebygge vold og overgrep mot kvinner.

— Mye handler om kompetanse. Og et fagmiljø vil selvfølgelig oppnå en god synergieffekt ved at engasjerte medarbeidere jobber sammen, der faglig kompetansehevning vil være en del av hverdagen.

- Men vi må vokte oss for å tro at alle utfordringer løses ved en ren sentral etterforskningsenhet for seksuallovbrudd, sier Hanne Kristin Rohde, som leder landets største vold- og sedelighetsseksjon, i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.no.

Rohde følger nøye med på den syd-svenske byen Malmö, der politiet har startet prosjektet "Karin".

— De har samlet all behandling og oppfølging i forbindelse med familievold under ett tak, herunder etterforskning. Et utvidet Barnehus kan man kalle det.

— Spørsmålet er om man bør søke slike fremtidsrettede tverrsektorielle løsninger i stedet for å bare snakke om etterforskning. Fordi kompleksiteten i livssituasjonen for en voldtatt er så uttalt. Og fordi de fleste voldtekter skjer innen familie eller innenfor relasjoner, understreker Rohde.

Hanne Kristin Rohde leder vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt. (FOTO: ANETTE KARLSEN) Foto: Karlsen Anette

 1. Les også

  - Ny seksualkultur skaper overgrep

 2. Les også

  Ung kvinne voldtatt i Slottsparken

 3. Les også

  - Dramatisk utvikling i anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

 4. Les også

  Mann pågrepet for forsøk på overfallsvoldtekt i Oslo sentrum

Relevante artikler

 1. NORGE

  Voldtektstiltak ikke gjennomført

 2. NORGE

  Er det vits i å anmelde voldtekt?

 3. KRONIKK

  Behandlingstilbudet for potensielle seksualforbrytere står i fare. Har du råd til det, Bent Høie?

 4. NORGE

  Slakter manglende oppfølging av pedofile

 5. NORGE

  Overgrep ble dysset ned:

 6. NORGE

  Hun har delt hemmeligheten. Hvem har ansvaret for å anmelde farens overgrep ?