Miljøjubel for skjerpede regler for kull i oljefondet

– Dette er veldig gode nyheter, sier Fremtiden i våre hender om at regjeringen strammer inn reglene for oljefondets investeringer i kullselskaper.

Arkivbilde av Dave Johnson-kraftverket i Glenrock i den amerikanske delstaten Wyoming. Foto: J. David Ake / AP / NTB scanpix

Innskjerpingen ble kjent da regjeringen la fram fondsmeldingen fredag.

«I årets melding endres kullkriteriet slik at det også fanger opp selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet i absolutt forstand. Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Departementet legger opp til at tersklene settes til 20 millioner tonn for kullutvinning og 10.000 MW for kullkraftkapasitet», heter det.

– Regjeringen innfører absolutte terskler for kullkriteriet og legger fram vurderinger av klimakriteriet, slik at dette nå kan praktiseres. I dag har vi også satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget skal gjennomgå de etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse, og det skal ledes av professor Ola Mestad. Utvalget er blant annet gitt i oppgave å vurdere om det er behov for endringer i de etiske kriteriene, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.

– En riktig og viktig beslutning

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender betegner kullinnstrammingen som «veldig gode nyheter».

– Dette er en riktig og viktig beslutning og en god oppfølging av Stortingets opprinnelige vedtak. Men vi mener at regjeringen også burde si nei til å investere i selskaper som planlegger økt kullproduksjon når vi vet at det ikke er forenelig med klimamålene våre. Når de først skal justere kullkriteriet burde de ha inkludert disse.

– For en gangs skyld kommer det gode nyheter fra Finansdepartementet, sier Martin Norman, leder for bærekraftig finans i Greenpeace.

– Dette er et steg i riktig retning. Vi ba om at oljefondets kullkriterium skal sette absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet i 2015, og at de gjør dette nå, er vi glade for, fortsetter han.

Ber dem følge Storebrand

Norman mener imidlertid regjeringen burde gå enda hardere til verks for å få oljefondet helt ut av kull – og at det trengs en utfasingsdato, noe Storebrand har vedtatt for sine investeringer.

– I Storebrand har vi jobbet med å stramme inn kriteriene for kullinvesteringer siden 2013 og har forpliktet oss til å trekke oss ut av kull, som er en døende bransje, innen 2026. Vi oppfordrer flere investorer, inkludert oljefondet, til å gjøre det samme, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning.

Zeros daglige leder Marius Holm kaller fredagens nyhet om kull «et historisk gjennombrudd».

– Vi vil gratulere Venstre og KrF og deler av Høyre, som har kjempet for dette over lang tid.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, mener tiden er overmoden for justeringene som regjeringen gjør for oljefondet.

– Stortinget vedtok i fjor å stramme til kullkriteriet og å øke investeringene i fornybar energi. Nå følger regjeringen opp, men klimaambisjonene må videre opp.