Politikere: - Retten er kommet til en fornuftig konklusjon

Sentrale politikere er lettet over at Anders Behring Breivik får fengselsstraff.

Hans Frode Asmyhr (Frp), tidligere justisminister Knut Storberget, Krf-leder Knut Arild Hareide og Høyres André Oktay Dahl.

— Et veldig viktig kapittel er nå avsluttet. Det er ingen tvil om at den lange rettssaken har vært en stor påkjenning for de etterlatte. Jeg håper beslutningen fra tingretten gjør at de etterlatte nå kan ta et steg videre, sier Helga Pedersen, Aps parlamentariske leder, til Aftenposten.no.

Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl, understreker at dommen ikke er rettskraftig, men sier:

— Jeg blir lettet dersom denne dommen blir stående, men det er behov for å ettergå både etterforskning og rettsprosess i denne saken for at vi skal lære av den. Det er et tankekors at det nesten var en tilfeldighet at vi fikk to sakkyndigrapporter og ikke bare én.

At Anders Behring Breivik får fengselsstraff, er det beste utfallet for å hjelpe de etterlatte videre, mener SV-leder Audun Lysbakken.

— Massemorderen får den strengeste straff vi har hjemmel for. Det er i tråd med min rettsfølelse, jeg tror også med det norske folks rettsfølelse. Det kjennes godt at retten kom til denne konklusjonen.

Tenker på ofrene og de pårørende

KrF-leder Knut Arild Hareide mener måten rettssaken er blitt gjennomført på, er en seier for rettsstaten.

— Jeg tenker i dag særlig på ofrene og de pårørende, og tar den enstemmige dommen til etterretning. Uavhengig av dommen i dag har rettsprosessen vært tillitsvekkende og verdig. Denne saken er helt spesiell i norsk rettshistorie, og saken har fått frem ulike sider ved norsk strafferett som det vil være vår oppgave som lovgiver å se nærmere på, sier Hareide, som også er leder av Stortingets 22. juli-komité.

Venstre-leder Trine Skei Grande synes avslutningen av denne saken viser at vi har et «fantastisk rettssystem».

— Dommerne har gjennomført prosessen med verdighet, orden og ro, sier Skei Grande.

Varsler debatt om rettspsykiatrien

Justispolitiker Hans Frode Asmyhr (Frp) mener man endelig kan få ro rundt terrorsaken.

- Retten er kommet til en fornuftig konklusjon, som svært mange av borgerne vil være enig i og har håpet på. Breivik skal nå sone på Ila i uendelig fremtid, sier Asmyhr.

Han mener det må komme en debatt om rettspsykiatriens plass.

— Saken har vist hvor utilstrekkelig dette faget er, sier Frp-politikeren og advarer samtidig påtalemyndigheten mot å anke.

— De påtar seg da et stort ansvar og må vurdere hvilke utfordringer de da utsetter det norske samfunn for.

Storberget: — Tilregnelig galskap

Jan Bøhler (Ap), nestleder i justiskomiteen på Stortinget, synes det er en lettelse å få en enstemmig dom.

- Jeg er også glad for at retten brukte maksimumsstraffen og den lengst mulige minstetiden før straffen kan vurderes på nytt. De har lagt et godt grunnlag for å holde ham inne på livstid.

Bøhler roser dommerne for å ha utvist stor integritet gjennom hele prosessen.

- Kommer det en anke?

— Det må være påtalemyndighetens selvstendige vurdering. Men jeg håper de i sin vurdering tar med seg hvor stor belastning en ny runde vil være for samfunnet og de berørte.

Også tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) påpeker at det nå er lagt et fundament for at massedrapsmannen blir sittende i fengsel lenge.

- Er du lettet?

— Jeg må si at mange av oss har oppfattet det han har gjort som tilregnelig galskap, og vi ser nå at dommen er i tråd med dette.

Senterpartiets justispolitiker Jenny Klinge ønsker ikke si om hun er glad for utfallet eller ikke, men mener også det nå er helt nødvendig med en bred debatt om rettspsykiatrien.