Fryktet å miste jobben grunnet førerkortsommel

Nå vil Norges Lastebileier-Forbund ta saken opp med ansvarlig statsråd for å forsøke å rydde opp.

Lang ventetid for førerkortattester hos fylkeslegen rammer mange yrkessjåfører. Torgeir Larsen risikerte å miste jobben sin, men fikk i siste liten stempelet på plass.

Aftenposten skrev nylig at 1550 sjåfører venter på at de skal få godkjent førerkortet sitt av fylkeslegen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut en melding på sine nettsider om at saksbehandlingstiden for disse dispensasjonssakene nå er rundt 20 uker.

Et titalls personer har tatt kontakt med Aftenposten på mail og telefon. En av dem er Torgeir Larsen.

Han hadde et lite hjerteinfarkt for noen år siden, og må derfor ha legerklæring og godkjenning fra fylkeslegen for å fornye sertifikatet.

– Da jeg ikke hørte noe fra fylkeslegens kontor for en måned siden, begynte jeg å få bange anelser. Jeg ringte dem, og fikk beskjed om å ringe tilbake etter en eller uke senere. Jeg har ringt, men får ikke snakke med noen.

Da Aftenposten tok tak i saken, skjedde det ting. Fylkeslegen har hele tiden sagt at yrkessjåfører skal prioriteres, og dagen etter fikk Larsen en telefon om at alt er i orden.

– Det er fint, men det er jo ikke slik det skal være, at man må kontakte avisen, sier han til Aftenposten.

Ta kontakt på mail, ber fylkeslegen

– Vi ber innstendig personer som risikerer at sertifikatet deres går ut om å kontakte oss på mail, sier fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen.

Hun innrømmer at lang saksbehandlingstid kan føre til utfordringer for folk som risikerer å miste retten til å kjøre bil.

– Vi vil selvfølgelig prioritere yrkessjåfører, men da må vi ha dokumentasjon slik at vi kan prioritere dem, sier Turet Olsen.

Dette er en svært alvorlig sak

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, vil ta opp saken med ansvarlig statsråd.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, sier disse sakene er svært alvorlige.

– Dette er en totalt uakseptabel situasjon, som vi forventer blir tatt tak i omgående. For det første er dette et klart brudd på forvaltningslovens paragraf om alminnelig behandlingstid. For det andre er dette i praksis et yrkesforbud, som tvinger fullt kapable arbeidende mennesker ut i ledighet, sier han.

Mo mener dette ikke bare fjerner livsgrunnlaget for den enkelte lastebilsjåfør, men at det også fører med seg en stor samfunnskostnad siden yrkesaktive blir presset ut i en situasjon med sosialhjelp og stønad fra NAV.

Han varsler derfor at han vil ta opp saken snarest med ansvarlig statsråd.

Ikke vårt bord

Men i Helse- og omsorgsdepartementet viser de til Helsedirektoratet, som igjen sier at de ikke kan gjøre noe med dette.

– Saksbehandlingstiden hos fylkeslegen i Oslo og Akershus får dessverre ikke vi i Helsedirektoratet gjort noe med. Det er ikke vårt bord, sier avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet.

Inger Engen (56) mistet lappen på grunn av lang saksbehandlingstid.

Pasientombudet: Fristene forskyves

Ifølge Dagens Medisin er både Statens helsetilsyn og pasientombudet i Oslo og Akershus bekymret for konsekvensene av den lange behandlingstiden på helsesaker hos Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Nå sier pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen til avisen at de ser at det i de fleste sakene er saksbehandlingen lengre enn anbefalt.

– Fylkesmannen skyver stadig på fristene, og de signaliserer selv at de har en utfordring med saksbehandlingstiden, sier Anne- Lise Kristensen.

Sosialombud Kristensen bekrefter at det er lang ventetid på helsesaker.

–Vi at det er en saksbehandlingstid på mellom 6 og 19 måneder. De fleste har en behandlingstid på mellom 11 og 13 måneder.

“Lang saksbehandlingstid er i en del saker en klar utfordring med tanke på pasientsikkerheten.”

Helsetilsynet: – Vi følger med

Også direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn sier de er bekymret, og at det er for lang behandlingstid hos flere fylkesmenn.

– Vi følger med på saksbehandlingen hos alle fylkesmennene. Avvik fra kravene til saksbehandlingstid tas opp med de aktuelle embetene, slik at vi får en drøfting av hvilke tiltak som fylkesmennene planlegger for å bringe saksbehandlingen innenfor de frister som er fastsatt, sier han til Dagens Medisin.

Les også: