Norge

Pleie- og omsorgsarbeidere på institusjoner er mer utsatt for vold og trusler enn noen andre yrkesgrupper. Inklusive politi og fengselsansatte.

Pleie- og omsorgsarbeidere på institusjoner er mer utsatt for vold og trusler enn noen andre yrkesgrupper. Inklusive politi og fengselsansatte.

Det bor 40.000 personer på 942 ulike sykehjem over hele landet. Fire av fem beboere har hjernesykdommen demens. Foto: Signe Dons

  • Kjersti Nipen
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist

Ansatte på institusjoner topper listen over risikoutsatte yrkesgrupper. Over 31 prosent melder at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Det er mer enn både politi, fengselsansatte, sykehusansatte og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel NAV.

Arbeidstilsynet har de siste årene derfor hatt målrettet innsats mot helse- og omsorgssektoren.

Les hele saken med abonnement