Norge

Knut Arild Hareide: – Det blir neppe vanskelig å finne andre som vil ha pengene som skulle gått til E18 og Fornebubanen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide advarer Viken og Oslo om at E18-pengene fra staten kan brukes andre steder i Norge.

Enighet om ny kollektivterminal på Lysaker var ikke nok til å redde forhandlingene om ny E18 vestover fra Oslo. Samferdselsminister Knut Arild Hareide er sterkt kritisk til at prosjektet omtales som et «motorveiprosjekt». - Det handler om kollektivtrafikk, sykkelvei, miljø og utvikling av et helt område, sier han.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Før helgen trakk staten seg ut av forhandlingene om ny E18 vest for Oslo. Fristen Knut Arild Hareide (KrF) hadde satt var ute. Det var, slik han oppfattet det, heller ingen tegn til enighet mellom byrådet i Oslo, Viken og Statens vegvesen.

Dermed trues også planene for Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo og en lang rekke andre store prosjekter rundt hovedstaden.

Kommer ikke en avtale om prosjekter og bompengefinansiering av disse på plass, kan statens planlagte bidrag på flere titalls milliarder kroner til prosjektene fordufte.

Det gjør Hareide tindrende klart i dette første dybdeintervjuet som samferdselsminister. Han skal også innom en jernbanesatsing på leirføtter og løfter om mye mer bompenger.

– Oslo og Viken spiller høyt. Faller alt sammen nå, blir det ikke like enkelt å få de samme pengene på bordet igjen om to år, sier samferdselsministeren.

Han understreker at det ikke vil bli vanskelig å få andre til å ta imot pengene regjeringen skulle brukt på Oslo og Bærum.

– Jeg har en lang liste over prosjekter landet rundt som håper på penger, sier Hareide.

Nå tar han E18-saken med seg tilbake til regjeringen, som enten kan trekke tilbake hele sin bompengepakke til Oslo og Viken, eller la Stortinget avgjøre hele saken. Hvordan flertallet her vil stille seg, er akkurat nå usikkert.

Samferdselsministeren har flere problemer på sitt bord. Koronaviruset kan gi norsk luftfart en historisk knekk.

Les også

Nye E18 er ikke lenger en vei. Den er et politisk havari. | Andreas Slettholm

Om flyselskapene: – Ingen garanti for at dette går bra

– Korona slo ned som en bombe også i norsk luftfart. Hva skal til for at den kan overleve slik den var?

– Vi har ingen garantier for at dette går bra. Men vi gjør det vi kan for at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og dermed sikre arbeidsplasser. Fly er en helt sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker sterkt å ha en norsk luftfartsbransje også etter koronaen, sier Knut Arild Hareide.

– Hva med måten vi reiser på, kan vi endre vaner også på lang sikt?

– Vi har lenge visst at teknologi ville være med på å endre reisemønstre. Med koronaen får vi testet det ut i praksis. Nemlig at vi egentlig ikke trenger å flytte så mye på oss for å kunne gjøre jobben vår eller være sammen med venner. Hjemmekontor, møter, legekonsultasjoner, quizkvelder – ja til og med veiåpninger kan gjøres digitalt.

Onsdag åpnet Hareide Ryfast, en ny og fergefri veistrekning fra Stavanger og i retning Bergen, fra kontoret i Akersgata.

Men bilen, insisterer han, har uansett en sunn og god fremtid i Norge: Satsingen på personbil må fortsette.

– Når vi etter hvert kan begynne å leve som før, tror jeg det er mange som vil vurdere å organisere arbeid og fritid på andre måter enn før. Mindre mobilitet ser ut til å være både effektivt og kostnadsbesparende. Dette vil helt klart bli et tema i ny Nasjonal transportplan, som vi jobber med for fullt nå, sier Knut Arild Hareide.

Oppskrift for ny bilhverdag kommer i høst

– Bil i Norge har en sunn og god fremtid. Vi har vi skapt et marked for elbiler, som Tesla gjorde noe med, sier han.

– Dette må vi gå videre på. Noen tror kanskje at dette vil skje automatisk, men vi må greie det samme på varebil- og tungtransportmarkedet som for personbil. For tungtransport blir biodrivstoff viktig. For andre biler er vi avhengig av utvikling av elteknikk. I løpet av høsten skal vi gi en oppskrift på hvordan dette skal skje, sier Hareide.

– Vil elbilfordelene fortsette?

– Jeg er nødt til å levere på akkurat dette. Utviklingen vi ser med salg, må bare fortsette. Vi har ikke råd til å snu den trenden. Klimaet vårt har ikke råd til det.

Noe av det første Knut Arild Hareide gjorde som samferdselsminister, var å snakke om lysreguleringen i Oslo. Den kunne ha medført sønnens død. T.v. kona Lisa.

Lover mer bompenger

I dag finansierer bompenger mye av veiutbyggingen. Til tross for bompengemotstandernes suksess ved siste valg lover Hareide mer.

– Jeg sover godt med flere milliarder i bompenger, så lenge de som betaler, opplever at de får noe igjen. Hjemme på Bømlo betalte vi bompenger med den største glede. Siste ferge på lørdager pleide å gå klokken 19.30. Da var ikke festen helt over. Med vei fikk vi en ny verden. Og vi forsto hvorfor vi betalte.

– Den samme forståelsen finner vi spesielt rundt de store byene. Bompenger kommer fortsatt til å være der. Når vi bygger mer vei, blir det mer bompenger, sier Hareide.

Knut Arild Hareide (KrF) rakk knapt å sette seg i statsrådsstolen i Samferdselsdepartementet før han ble kastet ut i striden om økte fergepriser. I midten distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H). I dette intervjuet snakker han om flere av de store samferdselssakene som nå ligger på hans bord.

Jernbaneplaner på leirføtter

Tidligere i vår fulgte Aftenposten Bane Nor på befaring i Østfold. Planen er å bygge jernbane der vikingene i sin tid seilte med langskipene sine. Grunnen er søkkvåt og full av kvikkleire.

Også Hareide har vært i Østfold. Og han følger Intercity-utbygging mellom Eidsvoll og Hamar, samt Ringeriksbanen, som også de står i fare. Bare ny Vestfoldbane fra Drammen til Tønsberg synes trygg.

Prosjektlederne Iselin Eng og Alf Louis Solvang i Bane Nor skal lose nye jernbanespor gjennom terreng der vikingene i sin tid seilte med sine langskip. Nye opplysninger om grunnforholdene truer Intercity-utbygging i Østfold (i dag en del av Viken).

Når vi nå forbereder ny Nasjonal transportplan, må jernbaneplanene ses på på ny, sier Hareide.

– Betyr det at du ikke lenger kan love at ny Intercity kommer?

– Jeg holder fast ved ambisjonene. I 2007 skrøt jeg av de rødgrønne da de startet satsingen på jernbane. Jeg gir stående applaus til Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale for deres satsing. Men vi har ikke fått så mye igjen for pengene som vi hadde forventet. Vi hadde et for dårlig plangrunnlag. Overskridelsene i Østfold var ikke med, vi visste for lite om hva alt ville koste. Svaret mitt kommer i ny Nasjonal transportplan, sier Hareide.

– Bør jernbane gå gjennom byene, eller har de som ønsker rett linje gjennom Østfold, et poeng?

– Vi er ikke der lenger som da vi snakket om tog som skal gå i 250–300 km/t. Det gir en stor fordel å kunne gå innom bysentre, sier Hareide.

– Det er et enormt engasjement for jernbane. Min oppgave er å levere en bedre kvalitet enn vi har i dag, sier han.

Også planene for ny jernbane mellom Bodø og Tromsø ligger tynt an, sier samferdselsministeren.

– Nord-Norgebanen har ikke store sjansen?

– En ny utredning skal se åpent på det. Men med de kostnadene vi ser, så er den nok ikke enkel å få bygget, sier Hareide.

Les mer om

  1. E18
  2. Samferdsel
  3. Nasjonal Transportplan
  4. InterCity