Regjeringen går mot kommisjonens anbefaling – vil beholde antallet tinghus, men kutte rettskretser

Den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen foreslo i høst å redusere antall tinghus fra 69 til 30. Det vil ikke regjeringen gjøre.

Justisminister Monica Mæland (H).

Kommisjonen mener at det bør foretas en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke tinghus foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer. Totalt ville kommisjonen redusere antallet rettsteder (tinghus) fra 69 til 30.

Etter at kommisjonen hadde lagt frem sitt forslag, sa statsminister Erna Solberg (H) at kuttet trolig er altfor sterkt, og dette budskapet ble gjentatt av justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse mandag.

– Vårt utgangspunkt er at vi trenger domstolene tilgjengelig for alle som trenger det, som kan få prøvd sine saker innen rimelig tid og fatte riktige avgjørelser uansett hvor man bor i landet vårt, sa Mæland.

Vil slå sammen rettskretser

Justisdepartementet kommer isteden med et alternativt forslag. Forslaget går ut på en struktur der alle rettsstedene opprettholdes og i praksis styrkes, mens rettskretsene, altså domstolenes geografiske virkeområde, blir slått sammen. Dette innebærer at antallet rettskretser reduseres fra 60 til 22. Forslaget skal sendes ut på høring.

Mæland kaller det Sogn og Fjordane-modellen og refererer til at Sogn og Fjordane tingrett ble etablert da Sogn tingrett og Fjordane tingrett slo seg sammen 1. juli 2017.

Under pressekonferansen ble det også klart at regjeringen vil fortsette å kreve at domstolene, i likhet med andre offentlige organer, sparer penger gjennom effektivisering hvert år.

Domstoladministrasjonen har tidligere gitt uttrykk for at domstolene er så presset på ressurser at de kun kan spare penger ved å nedbemanne.

– Skuffet

Regjeringens forslag innebærer et kutt fra 60 til 22 rettskretser, og nær to av tre sorenskrivere kan bli fjernet. Det skuffer Lokalsamfunnsforeningen, som reagerer sterkt på forslaget, skriver Nationen.

– Det kommer til å forsterke den sentraliseringa som vi ser innenfor veldig mange institusjoner nå, sier styreleder Ole Gustav Narud i Lokalsamfunnsforeningen.

Også Senterpartiet reagerer kraftig på regjeringens forslag.

– Jeg er sjokkert over at de går så langt, jeg trodde ikke de ville gå for en så stor sentralisering igjen. Det er et stort tap at regjeringen støtter forslaget til Domstolskommisjonen, sier Emilie Enger Mehl (Sp), som sitter i Stortingets justiskomité.