Ordføreren i Nittedal siktet for grov korrupsjon

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal kommune er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med et større utbyggingsprosjekt i kommunen. Selv regner hun med at saken vil bli henlagt, opplyser forsvareren.

Hilde Thorkildsen sammen med forsvarer Geir Lippestad tirsdag morgen utenfor Økokrims lokaler i Oslo sentrum.

Tirsdag morgen møtte ordføreren til avhør hos Økokrim i Oslo sentrum.

Thorkildsen stiller seg ifølge sin forsvarer Geir Lippestad helt uforstående til siktelsen og nekter straffskyld.

Etter det Aftenposten kjenner til, startet saken med et anonymt tips til kommunen. Varselet skal gå ut på at Thorkildsen i forbindelse med en byggesak, mot en fordel – betaling eller lignende – skal ha fremmet eller på annen utilbørlig måte ha tatt hensyn til utbyggers synspunkter i utbyggingssaken.

Romerikes Blad skriver at politiet oppsøkte Thorkildsens bolig 13. februar, der de gjorde beslag i datautstyr og dokumenter.

– Det er vanskelig å se noen dokumentasjon for ytelse og motytelse i denne saken, sa Lippestad til Aftenposten tirsdag ettermiddag. Da hadde klienten sittet i avhør hele dagen.

Thorkildsen nekter ifølge Lippestad for korrupsjonsanklagene og sier at hun ikke har mottatt noen penger eller påvirket byggesaken.

Lippestad forteller at ordføreren har gitt fra seg utstyr og koder tilbake til 2013 til politiet for å få klarhet i saken.

– Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad.

Flere personer siktet

Saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal kommune, en sak som har versert i kommunen siden det i 2012 ble varslet om oppstart av reguleringsplanarbeidet.

– Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere, skriver konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim i en e-post til Aftenposten.

Kjenner hverandre

Det er ytterligere tre personer som er siktet i saken. Forsvarer Geir Lippestad omtaler de andre siktede som personer som har vært involvert i forretningsdrift sammen med Thorkildsen.

De øvrige siktedes forsvarere sier alle at deres klienter nekter straffskyld, men at de samarbeider med politiet for å oppklare saken. De var også alle i avhør tirsdag.
De fire siktede kjenner hverandre, og er fra samme sted. Av hensyn til familiene, vil ikke forsvarerne si noe om hvem de tre øvrige er.

Hilde Thorkildsen på vei inn til avhør hos Økokrim sammen med forsvarer Geir Lippestad tirsdag morgen.

Folkevalgte orientert på hastemøte 19. juni

Tirsdag morgen sendte Nittedal kommune brev til alle ansatte der de orienterte kort om saken.

I brevet ble de ansatte informert om at Thorkildsen er siktet for grov korrupsjon og at det er usikkert om saken vil bli henlagt eller om Økokrim vil ta ut tiltale. Ifølge brevet ble formannskapet orientert om saken 19. juni, men Økokrim ikke ønsket at etterforskningen skulle gjøres offentlig, noe formannskapet respekterte.

«Det er påtalemyndigheten og domstolen som må avgjøre slike saker. Hilde Thorkildsen er for tiden sykmeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet. Dette er en trist og krevende sak for alle involverte. Nå avventer vi konklusjonen i etterforskningen,» står det videre i brevet, som er signert fungerende ordfører Inge Hallgeir Solli.

Fylkesleder i Akershus Ap, Anniken Huitfeldt, uttaler seg på vegne av Arbeiderpartiet. Hun skriver i en SMS:

«Vi er informert om siktelsen, og avventer resultatet av etterforskningen. Utover det viser vi til advokat Lippestad som uttaler seg på Hilde Thorkildsens vegne i saken.»

Rådhuset i Nittedal. De ansatte ble orientert om saken i en fellesmelding tirsdag.

Møte mellom ordføreren og Fylkesmannen

Ordføreren har vært direkte involvert i det aktuelle prosjektet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus satte først foten ned for utbyggingsplanene. Årsaken var at Fylkesmannen mente at området lå for langt fra kollektivtransport og dermed ville føre til økt biltrafikk.

I august 2019 var det et meglingsmøte mellom ordføreren og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Etter møtet slo lokalavisen Varingen fast at stillingen var 1–0 mellom ordføreren og Fylkesmannen, som skal ha gitt etter på flere saker.

Bjørnholtlia var en av disse sakene: «Etter meglingsmøtet med Nittedal-ordføreren, ga Fylkesmannen seg her også. Innsigelsen ble trukket og Bjørnholtlia fikk sin byggetillatelse», skrev Varingen 15. august 2019.

Tredje periode som ordfører

Hilde Thorkildsen har vært medlem i kommunestyret i Nittedal i mer enn 24 år. Hun var varaordfører fra 1999 til 2007 og ble første gang valgt som ordfører etter kommunevalget i 2011. Hun ble gjenvalgt i 2015 og i 2019.

Thorkildsen var fjerde vararepresentant til Stortinget fra 2005 til 2009. Tidligere var hun i flere år politisk rådgiver for daværende statsråd Jørgen Kosmo i arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Har du tips i denne saken? Kontakt oss via en av disse kanalene.