Norge

Titusenvis strømmer til nå, men først om fem-åtte år blir det mer plass på tog, buss og T-bane

De neste årene blir det trangere i kollektivtrafikken. Finnes det plass til å ta imot titusenvis nye kollektivreisende til Oslo?

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Stappfulle tog. Sprengfulle busser. Kø på veiene. I fire dager fulgte Aftenposten jobbreisen til pendlere fra Asker og Bærum, Lillestrøm, Ski og Nittedal.

Vi satt på buss, på tog, i bil og på sykkel, og snakket med reisende om fulle kupeer og kø på veiene.

Faktum er at vi som pendler fra Akershus, og utenfor, til Oslo, skal bli mange fler. Flere titusen, i årene som kommer, fordi:

 • Befolkningen i Oslo og Akershus vokser med seks prosent i året.
 • Langt mer enn veksten i all persontransport må tas med kollektiv, sykkel og gange, ettersom det blir vanskeligere og dyrere å kjøre bil til Oslo.
 • Byrådet i Oslo vil gjøre store deler av byen bilfri. Det inkluderer både diesel- og elbiler.

NSB: Østfoldbanen verst - i nord og vest finnes noe plass

Jernbanen skal være ryggraden i persontransport inn mot Oslo, har riks- og lokalpolitikere bestemt. Helst skal busser stoppe utenfor Oslo, på knutepunkter som Sandvika, Lillestrøm og Ski, og «mate» togene med passasjerer.

Men svært mange opplever at togene går stappfulle i dag. Det mangler ofte ledige sitteplasser selv på tog som går utenom rushtiden, og det er fortsatt en halv times reise inn til Oslo. Ikke minst gjelder dette Follo.

– Østfoldbanen er den med minst ledig plass i dag, sier NSB-sjef Geir Isaksen.

Glimt fra Oslo S. i rushtiden nå i september.

- Vi prøver å avhjelpe med innsatstog (ekstratog), som gjerne går i doble sett. Mitt eget innsatstog er så fullt at jeg heller tar et tog som starter fra Kolbotn. Selv foretrekker jeg å sitte på et tog som tar 16 minutter fremfor å stå på ett som tar 11, sier Geir Isaksen.

Han kan ikke love løsning på trengselen på toget med det første:

– Follobanen vil løse kapasitetsproblemene for Østfold og Follo, men den er fem-seks år unna. Vest og nord har vi noe bedre kapasitet. Så kan man vurdere kjøremønstre og kapasiteten i Oslotunnelen, der også Flytoget kjører. Den nye jernbaneorganisasjonen er nødt til å se på akkurat dette, sier Isaksen.

Se bilder av «Eufemia» - maskinen med dronningnavnet som akkurat nå borer Follobane-tunnel i retning Oslo.

Kan kjøre flere tog - men da må de kjøre saktere

– Det finnes altså litt ledig plass?

– Ja, i vest og nord kan jernbanen ta en betydelig vekst. Skal man gjøre noe på Østfoldbanen må man gjøre noe med kjøremønsteret. Kjører alle tog like fort kan vi kjøre tettere. Da kan vi øke frekvensen, la ulike tog stoppe på ulike stasjoner. Men da vil det for eksempel ta ti minutter lenger til Ås. Denne type tenkning har ikke vært veldig fremtredende til nå, sier NSB-sjef Isaksen.

Ruter: Vil kjøre flere til T-bane og jernbanestasjoner

Ifølge pressekontakt Øystein Dahl Johansen er Ruters hovedgrep fremover nettopp å kjøre flere busser til tog- og T-banestasjoner.

– Det gir rom for økning andre steder, sier Johansen.

Å pøse på med flere busser i Oslo er ingen god løsning. De sliter hardt med å komme frem, konstaterer Johansen.

– Forsinkelser fører til at bussene klumper seg. I denne situasjonen hjelper mer kapasitet lite. Bymiljøetaten og vi jobber kontinuerlig for å bedre fremkommeligheten for bussene, med kollektivfelt og fjerning av p-plasser.

Mer plass kommer - men først mot midten av 2020-tallet

For T-banen planlegges det ikke mer kapasitet før nytt signal- og sikringssystem er klart og Fornebubanen står klar i 2024.

Det skal gi åtte ekstra avganger i timen mellom Stortinget og Fornebu, og fire ekstra avganger mellom Stortinget og Vestli.

Midt på 2020-tallet skal også nye sentrumstunnel for T-banen i Oslo være klar.

Follobanen skal være klar i desember 2021, mens Intercitytog fra Tønsberg, Fredrikstad og Hamar kommer i 2024. Dette vil gi et stort løft for pendling til Oslo, men skjer altså først om fem-åtte år.

Ifølge Øystein Dahl Johansen er det i dag likevel generelt god plass på T-banen, med unntak av noen enkeltavganger i rushtiden.

Hvorfor ikke toetasjes tog?

Andre land har samme utfordringer som Norge. Derfor handler Sveits inn toetasjes tog, dobbeltdekkere, i mengder. Også i Sverige blir de stadig oftere å se. Dobbeltdekkerne tar ikke dobbelt så mange passasjerer som vanlige tog, men likevel mange flere. Norge har ingen slike tog i bestilling.

– Geir Isaksen, er det mulig å dempe norsk motvilje mot dobbeltdekkere?

– Det er ingen motvilje mot dobbeltdekkere her nå. Men vi spør hvor stor kapasitetsøkning de representerer. Uansett vil et slikt togkjøp ta lang tid.

– Hvorfor det?

– Jeg tor ikke man kommer under fem år, fra man begynner å søke etter togtype til de kan settes i trafikk.

– Men dere kjøper i dag Flirt-tog fra samme fabrikk som også lager dobbeltdekker-suksessen Kiss?

– Det hjelper ikke. Vi må uansett gå full anbudsrunde. Gjør vi ikke det går konkurrentene til EFTAs overvåkingsorgan ESA, sier Isaksen.

Dobbeltdekker fra Stabler, samme fabrikant som leverer de vellykkede Flirt-togene til Norge. Sveits ser toetasjes tog som helt nødvendig for å kunne ta imot nye passasjerer.

Her er flere grunner til at det blir trangt

Ifølge TØI-rapporten «Arbeidsreiser til og fra Akershus» fra i år reiser 47 prosent av dem som jobbpendler til Oslo kollektivt. Hele 32 prosent kjører fortsatt bil.

For dem som pendler til jobb andre steder i Akershus varierer bilandelen fra 59 til 85 prosent, avhengig av distrikt.

Mange av må regne med å reise kollektivt i årene som kommer. Det er også andre grunner til at flere må kjempe om plassen:

 • E18 i ny utgave vestfra vil ikke gi mye plass til privatbilister. Utvidelse av andre veier inn til byen er lite sannsynlig. Samtidig er viktige mål for utbyggingen å la buss og sykkel få egne «ekspressveier».
 • Fordelene elbilister har i dag er truet. Svært mye tyder på at de vil forsvinne.
 • Sykling både kan og bør rekruttere tusenvis av pendlere, ikke minst når forholdene legges bedre til rette. Men det vil være tider på året da sykling er mindre attraktivt.
 • Vi testet pendling til Oslo fra Asker og Bærum, Follo og Romerike med bil, buss, tog og sykkel.

Slik gikk det da vi testet Asker-Oslo

Slik gikk det da vi testet Nittedal -Oslo

Slik gikk det da vi testet Lillestrøm-Oslo

Slik gikk det da vi testet Ski-Oslo

Les mer om

 1. Akershus
 2. Vy
 3. Asker
 4. Ruter
 5. Drammen
 6. Buss
 7. Moss