Norge

Vurderer varme- sjekk for tunneler

Etter forrige brann i Gudvangatunnelen avviste Veivesenet å bruke varmesøkende kamera for å luke ut brannfeller. Nå er tonen en annen.

Slik så det ut i Gudvangatunnelen dagen derpå. Nå vurderer Statens vegvesen å benytte varmesøkende kameraer for å bekjempe tunnelbranner. Men kanskje ikke i Gudvangatunnelen. Foto: Foto: Bergens Tidende

  • Håkon Block Vagle
  • Lefdal Eidsvik
  • Bringslid Øyvind
  • Marie Misund

Bergen

I 2013 startet en opphetet polsk lastebil brann i Gudvangatunnelen. Tirsdag var det, ifølge vitner, røykutvikling på en svensk turistbuss rett før den brøt ut i brann.

- Det er helt tilfeldig at det skjer i samme tunnel. Men det er likevel svært dramatisk for de involverte, sier regionveisjef Helge Eidsnes til Bergens Tidende.

Statistikken tilsier likevel at det i snitt begynner å brenne månedlig i en av de 67 tunnelene som er merket som ekstra sårbare av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Det gjelder de aller lengste, som Gudvangatunnelen, de undersjøiske og de aller mest trafikkerte.

Tungtrafikk står for over halvparten av de gjennomsnittlig 12 årlige brannene i disse mest utsatte tunnelene. Det er særlig tungtrafikken som er problemet. Når de tar fyr, er brannene svært mye kraftigere.

NYG10251_2_doc6ls41658wz6djpl3ay4.eps

Stanser kjøretøy

Mens Statens vegvesen i 2013 avviste å bruke varmesøkende kamera som del av sikringen, er nå tonen annerledes. Dermed kan et vogntog enten bli stanset før innkjøringen, eller tunnelen kan sperres for andre kjøretøyer.

- Nå gjør vi en vurdering av varmesøkende kamera. Dersom det blir aktuelt, er det snakk om større tunneler der stigning før eller i tunnelen gjør at faren for brannutvikling i kjøretøyene er større, sier Gudmund Nilsen, sjefingeniør i Vegdirektoratet.

Kameraene er del av en større strategi mot brann i lange og bratte tunneler. Havarikommisjonens anbefalinger er blant annet bakgrunnen til den nye strategien. Anbefalingene derfra vil bli oversendt samferdselsministeren i løpet av høsten, ifølge Nilsen.

Ja fra Solvik-Olsen

I går var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på befaring ved et annet åsted for tunnelbrann, Skatestraumtunnelen i Bremanger. Han sier han tror vedlikeholdsetterslepet på tunnelene er grunnen til at såkalt termoskanning så langt ikke er kommet opp som et tiltak.

- Veivesenet har måttet prioritere å rydde opp i veier og tunneler som raser. Nå har vi økt midlene, og det er derfor naturlig at jeg tar termoskanning opp med Veivesenet, sier Solvik-Olsen.

I 2013 sa Lars Aksnes, direktøren i Vegdirektoratet, at de ikke prioriterte varmekameraer. Om hvorfor Veivesenet nå har endret holdning, sier sjefingeniør Nilsen i dag:

- Det er alltid læring med i bildet. Nye erfaringer gjør at vi løpende evaluerer våre sikkerhetstiltak.

Regionveisjef Helge Eidsnes sier at for Gudvangatunnelens del, er varmeskanning likevel lite aktuelt.

- Det er ikke praktisk mulig å få det til på denne strekningen. Tunnelen er rett og slett for smal.