Norge

Tidligere sjefingeniør: - Alvorlige mangler ved Oslofjordtunnel-plan

Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen, og foreslår som løsning tre tunnelløp.

– En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, om Oslofjordtunnelen. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

  • NTB

Nylig ble det kjent at Regjeringen ønsker å bygge et ekstra tunnelløp for å løse sikkerhetsproblemene ved Oslofjordtunnelen.

Annenhver dag har den den bratte tunnelen vært stengt etter havari og ulykker. Fredag førte en brann i et vogntog til at Oslofjordtunnelen nå er blitt stengt på ubestemt tid.

Det nye løpet er stipulert til 1,6 milliarder kroner.

Men Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, mener det ikke holder med to tunnelløp, og tar til orde for et tredje.

  • Les også: Dramatisk da vogntog brant i Oslofjordtunnelen

– Etter å ha sett gjennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel. De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier han til Røyken og Hurums avis.

Solheim, som også er tidligere delprosjektleder for «KVU for kryssing av Oslofjorden» peker på fem viktige forhold som aldri har vært diskutert, som mangel på tilfredsstillende veiskulder i tunnelen, ekstra kjørefelt for langsomtgående kjøretøy, behov for et tredje tunnelløp og ombytting av kjøreretning i de to nye tunnelløpene.

– En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.

Han peker på at Oslofjordtunnelen i fjor hadde rundt 200 stengninger og en årsdøgnstrafikk på 7.500 biler.

Solheim åpner også for bygging av bro, men viser til at en tofeltsbro, som er nærmest summen på det to tunneler vil koste, ikke er optimalt.

Les mer om

  1. Oslofjordtunnelen
  2. Statens vegvesen
  3. Trafikk