Norge

Ingen støtte til ofre for radon

I familien Hjortaas' hus var det så mye radon at bare daglig sigarettrøyking ville gitt like stor risiko for lungekreft. Nå har de brukt 160 000 kroner på et ventilasjonsanlegg, men får ikke en rød øre i støtte.

  • Forf>rolf Øhman (foto)
  • <forf>lars Kluge <

Marerittet for familien Hjortaas startet med en artikkel i Aftenposten. I fjor, 24. august, trykket vi et kart under tittelen "Her er de mest radonfarlige områdene på Østlandet". Liv Aker Hjortaas så straks at deres hus på Ambjørnrud i Fredrikstad lå i et område der det kunne være store konsentrasjoner.Ekteparet fikk gjennomført målinger, og resultatet ble mye verre enn de hadde fryktet. En måling viste at det på et enkelt tidspunkt var 2200 becquerel pr. kubikkmeter luft i huset. Alt over 400 becquerel krever umiddelbare tiltak. Også når verdien er over 200 becquerel, anbefales det at noe gjøres. Gjennomsnittsverdier fra oktober til desember var 1500 becquerel. Siden konsentrasjonen er større i fyringsperioden når det suges mer luft inn i huset, ble årsgjennomsnittet beregnet til 1060 becquerel.

Lungekreft

— Daglig eksponering over 10 år med en så høy radonkonsentrasjon mer enn dobler risikoen for lungekreft. Vi har bodd her i åtte år. Det er klart vi frykter hva dette kan ha gjort med helsen til våre døtre på 7 og 14 år, sier Gunnar Christian Hjortaas.Fysiker Terje Strand i Statens strålevern bekrefter at med så høye radonverdier, utsettes familien for en helserisiko tilsvarende 10 til 20 sigaretter daglig.- Da er tiltak viktig. Dette gir en betydelig økt risiko for lungekreft, sier Strand.Liv Aker Hjortaas er sykmeldt på grunn av fibromyalgi.- Jeg vet ikke om mine helseplager har noe med radon å gjøre. Man vet så lite om hvilke helseskader radon gir. Men det settes også i forbindelse med multippel sklerose (MS), sier Liv Aker Hjortaas.I områder med mye radon er det flere som har MS enn i andre områder i Norge. Det pågår nå en studie for å finne ut om det kan være en årsakssammenheng.

- Åpne vinduene!

Straks de hadde fått de alarmerende måleresultatene, satte familien Hjortaas i gang med å få installert et ventilasjonsanlegg som pumper frisk luft inn i huset. Det skaper overtrykk slik at mindre radonholdig luft stiger opp fra grunnen. Samtidig skiftes luften i huset ut hele tiden. Nå er radonnivået falt til et akseptabelt nivå, men det har kostet ekteparet 160 000 kroner.Avdelingsdirektør Elin Anglevik i folkehelseavdelingen i Helsedepartementet sier støtten var en del av nasjonal kreftplan som varte til og med 2003.- Risikerer dere ikke nå at folk blir boende i helsefarlige hus?- Det er det vanskelig å svare på. Ofte er det rimelige tiltak som er nødvendig. Noen ganger er det nok å åpne vinduene i kjelleren, sier Angelvik. I de første årene med støtte til radontiltak i boliger var ordningen lite brukt. Men det siste året da muligheten for støtte var blitt bedre kjent, måtte det en tilleggsbevilgning til for å dekke behovet. - Vi har gjennomført et rent helsetiltak. Alle feriepengene har gått med, og vi har fått en stram økonomi fordi vi også har måttet ta opp ekstra lån. Men for mange ville en slik investering være uoverkommelig. Da blir man tvunget til å leve videre i et helseskadelig hus. Og omkostningene for helseskadene havner jo til slutt hos myndighetene. Det må da være mye bedre økonomi å forebygge skader ved å gi tilskudd, sier Gunnar Christian Hjortaas.

&lt;b&gt;Bekymret. &lt;/b&gt;Liv Aker Hjortaas og Gunnar Christian Hjortaas er bekymret for hva åtte år i et hus med mye radon har gjort med helsen til døtrene Vilde (7) og Kaja (14).
&lt;b&gt;Ventilasjon. &lt;/b&gt;Store installasjoner har vært nødvendig for å pumpe radongassen ut av huset.

Les mer om

  1. Helse