Hardere straff for å drukne en hund enn for misbruk av barn

Dette er den andre gangen 34-åringen på tegningen er tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Forrige gang slapp han ut etter å ha sonet to måneder av en dom på fem måneders fengsel. Nå risikerer han forvaring.
  • Dagens straffenivå gjenspeiler ikke alvoret i overgrep mot barn. Det er noe riv ruskende galt, sier barneombud Anne Lindboe.
Bistandsadvokat Runa Elin Kosberg mener det ikke bør være tvil om at straffereaksjonene for overgrep mot barn må økes. Hun representerer flere av barna som er ofre i den grove overgrepssaken som går for Drammen tingrett.
  1. mars begynte en av norgeshistoriens groveste overgrepssaker i Drammen tingrett. På tiltalebenken sitter det tre menn og to kvinner. Én av dem er dømt for lignende forhold tidligere; en 34 år gammel mann.Mens rettssaken i Drammen fortsatt var i startfasen, ble det avsagt en dom et annet sted i landet. Moss tingrett dømte en mann til ubetinget fengsel i seks måneder for å ha druknet sin egen hund ved å kaste den over rekkverket på en bro, bundet til et betongrør.

Strengere enn overgrepsstraff

Moss tingrett skriver i dommen at Stortinget vil skjerpe straffenivået i dyrevelferdsloven, men at det ikke «er gitt anvisning på hvor nivået bør ligge, slik det eksempelvis er gjort når det gjelder skjerping av straffenivået hva angår volds— og sedelighetsforbrytelser».

Moss tingrett viser til forarbeidene til endringene av straffeloven (2010). Der legger Justisdepartementet til grunn at nivået for normalstraff for seksuell omgang med mindreårige (under 16 år) bør være rundt seks måneder ubetinget fengsel.

En av meddommerne ville at mannen skulle straffes med ti måneders fengsel for å drukne hunden. Rettens administrator og en meddommer landet derimot på åtte måneder.Men i og med at mannen tilsto, måtte retten gi ham tilståelsesrabatt. Han ville ellers ha blitt straffet strengere, men fikk altså seks måneder i fengsel. I tillegg nektes han å eie, holde eller bruke hund eller andre husdyr de neste ti årene.

Sier han blir truet på livet

— Unnskyld, unnskyld. Hensikten var faktisk å gjøre det så humant som mulig. Jeg hadde ikke råd til veterinær og jeg har ikke skytevåpen. Faktisk trodde jeg drukning var en human måte, men jeg forstår nå at det var feil, sier mannen til Aftenposten.

Han sier at han er truet på livet og har levd et liv på flukt etter at han ble identifisert på nettet. Han tror at de som er ute etter ham, finner den berettigelsen de trenger i dommen.

- Jeg synes det er feil at jeg skal straffes hardere enn en seksualforbryter. Å avlive en hund kan vel ikke sammenlignes med å ødelegge livet for et barn?

Overgriper fri etter to måneder

34-åringen som sitter på tiltalebenken i Drammen, ble i 2009 dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Øvre Romerike tingrett straffet ham med fem måneders fengsel, der to måneder av straffen ble gjort betinget.

Med soningsprinsippet om soning av 2/3 deler av straffen, var han en fri mann etter åtte uker.

34-åringen ønsker ikke å kommentere straffen overfor Aftenposten.

Et av ofrene hans var 12 år. Dommen beskriver hvordan han presset på for at hun skulle treffe ham. Hun avsluttet kontakten, men da han fikk greie på at hun hadde havnet på sykehus med en alvorlig skade, var han der igjen.

Retten skriver at hun var i en sårbar situasjon, og at meldingsloggen viser at hun var redd. Hun var da 14 år, hun forsøkte å stritte imot, men han tvang henne til seksuelle handlinger.

Fortsatte med nye overgrep

Nå risikerer han forvaringsstraff. Forskjellen fra forrige gang, er at han nå i tillegg til å ha begått de samme seksuelle overgrepene mot mindreårige og en psykisk utviklingshemmet kvinne, så er han også tiltalt for å ha oppfordret en av de andre tiltalte til å voldta sin to måneder gamle sønn, filme overgrepet og sende opptaket til ham.

34-åringen har krenket 55 ungjenter på nettet og sendt seksualiserte bilder av seg selv til 24 mindreårige.

Ved pågripelsen hadde han 463 bilder og 224 filmer som blant annet viste grove overgrep mot barn. Noen av barna var babyer. Mange av barna er lett gjenkjennelige.

Opplagt behov

Advokat Runa Elin Kosberg er bistandsadvokat for noen av barna som er ofre i den grove overgrepssaken som går for Drammen tingrett. Hun har problemer med å akseptere straffenivåene.

— Jeg synes det er problematisk å sette sakene med dyr og barn opp mot hverandre. De er begge utsatte grupper som trenger vern i loven. Men det er vel liten tvil om at straffereaksjonene for overgrep mot barn må økes. Lovhjemmelen ligger der, det er bare å klatre opp på skalaen, sier hun.

Les også:

Les også

Han er utpekt av kjæresteparet som babyens voldtektsmann.

— Dette er riv ruskende galt

Barneombud Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe reagerer kraftig på at straffenivået for seksuelle overgrep mot barn er så lavt som seks måneder.— Når man får like mye straff for å begå seksuelle overgrep mot barn som man gjør for å drive med dyremishandling, da er det noe riv ruskende galt, sier hun.

Lindboe slår fats at seksuelle overgrep mot barn er en svært alvorlig kriminalitet som er veldig ødeleggende for de involverte.

- Dagens straffenivå gjenspeiler ikke alvoret i handlingen. Annen alvorlig kriminalitet som gatevold eller økonomisk kriminalitet straffes hardere. Er det mindre alvorlig å begå et overgrep mot et barn?

Barneombudet mener at seksuelle overgrep mot barn må straffes like hardt som annen alvorlig kriminalitet.

I tillegg ønsker hun å få frem alvorligheten av å laste ned overgrepsbilder fra nettet.

— Vi må slutte å se på dette som bare «litt ufin moro». De som laster ned bilder av seksuelle overgrep som blir begått mot barn, er aktivt med på å opprettholde en industri.

Lindboe er krystallklar på at straffen for nedlasting av billedmateriale som inneholder seksuelle overgrep mot barn er altfor lav.