Rundt en uke før 13-åringen døde skal to biler ha stått parkert foran hytta

Politiet håper å avhøre den siktede moren neste uke. Like før eller etter julaften skal brøytemannskaper ha observert to biler utenfor hytta på Beitostølen, der 13-åringen fra Bærum ble funnet død nyttårsaften.

Hytta på Beitostølen der den 13 år gamle jenta bodde med sin mor før hun døde av hjertestans og underernæring nyttårsaften.

Politiet er sparsomme med opplysninger om etterforskningen av saken med 13-åringen som døde av avmagring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften.

— Siktelsen av moren er opprettholdt, sier Mari Lauritzen Hasle, politiadvokat i Innlandet politidistrikt.

— Vi ønsker å avhøre siktede så snart som mulig, og håper at det lar seg gjøre i løpet av neste uke, sier Hasle. Også ifølge morens advokat, Olav Sandland, er det antatt avhør i løpet av neste uke.

To biler observert foran hytta

Avisa Valdresintervjuet for en drøy uke siden en av brøytebilsjåførene i Beitostølen Maskin og Transport AS, som ønsker å være anonym.

Han forteller til avisen at det enten i helgen like før jul – eller akkurat rundt julaften – sto to biler parkert på parkeringsplassen utenfor den aktuelle hytta. De er syv-åtte menn som kjører de forskjellige brøyterutene.

Han sier at de også har sett en bil stående «meir eller mindre fast» foran hytta siden høstferien. Da satte de opp brøytestikker, og så en bil ved hytta.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene om to parkerte biler, eller svare på om det har vært andre personer på hytta like før jul enn moren og datteren.

-Det er noe vi undersøker nærmere og jeg kan ikke kommentere det på nåværende tidspunkt, sier Hasle.

Etterforskning av hva de ulike offentlige etater har visst, undersøkt og foretatt seg gjøres av Oslo politidistrikt.

Påtalesjef Linn Hilde Fosso og politiadvokat Mari Lauritzen Hasle på pressekonferanse om saken, Gjøvik.

Bakgrunn for saken rundt 13-åringen:

Les også

Dette skjedde i tiden frem til 13-åringen ble funnet død

Barnevernet i Bærum gransker seg selv

Fylkesmennene i både Oppland og Oslo og Akershus vil opprette tilsynssaker etter dødsfallet.

— Vi holder på med en gjennomgang av saken internt, og regner med å være ferdig ved slutten av neste uke, sier leder av barneverntjenesten i Bærum, Børge Tomter.

- Vi vil finne ut hva slags informasjon vi satt inne med i denne saken, hva slags vurderinger som ble gjort og hva vi eventuelt kunne ha gjort annerledes. Dette er viktig for å kunne lære.

I sin gjennomgang vil barneverntjenesten etablere en tidslinje som skal gi en oversikt over saken, og når de ulike beslutningene ble tatt.

Gjennomgangen skal også gi svar på hvordan informasjonsutvekslingen og samarbeidet var med andre instanser.

— Når vi har sammenstilt fakta i saken, vil dette bli det vurdert av vårt nyetablerte kvalitets- og etikkutvalg, sier han.

Mange hadde muligheter til å gripe inn:

Les også

Hvorfor klarte ingen å hjelpe 13-åringen? 

Saken ble avsluttet i august

Barneverntjenesten ønsker ikke å gå ut med resultatene av sin interne gjennomgang før granskningen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og politiets etterforskning er ferdig.

— Det kan tenkes vi kommer til helt forskjellige konklusjoner, sier Tomter.

Barnevernet i Bærum har bekreftet at de hadde kontakt med moren til 13-åringen, men at det ikke var en langvarig og vedvarende kontakt. Undersøkelsessaken ble avsluttet i august. Det er vanligvis tre måneders frist for når barnevernets undersøkelser skal være ferdig.

Varslet barnevernet i Valdres

Tomter ønsker ikke å gå ut med hva som ble resultatet av undersøkelsen – som enten kan være at saken besluttes henlagt, at familien samtykker i /avslår hjelpetiltak, eller at saken fremmes for Fylkesnemndamed tanke på tvangsvedtak.

Saken ble avsluttet i august, men dere sendte ikke melding til barneverntjenesten i Valdres før 17. november. Hva skjedde i mellomtiden?'

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Tomter.

— Generelt er det slik at en sak overføres til en annen barneverntjeneste fordi det er en pågående sak, eller fordi det fremkommer nye opplysninger som gir grunn til å varsle.

Forsvareren: – Saken en enorm belastning for moren: