Norge

Analyseselskap: liten fare for ny terror i Norge

Analyseselskap mener nordmenn ikke har grunn til bekymring.

Det er ingen stor fare for nye terrorangrep i Norge, ifølge analyseselskapet Maplecroft. Foto: Holm, Morten

 • Lars Martin Gimse

Analyseselskapet Maplecroft publiserte i dag sin årlige «Terrorism Risk Index». Der rangeres land etter hvor stor fare det er for terrorangrep i landet.

På listen havner Norge på 112.plass, og analysebyrået mener det er lav risiko for nye terrorangrep i Norge. Da har Maplecroft riktignok ikke tatt med terroraksjonen 22.juli i sin vurdering.

Men Maplecrofts analyse sammenfaller med PSTs vurderinger i etterkant av terrorangrepet. 29.juli la PST frem en trusselvurdering der de konkluderte med at «terrorhandlingene medfører ingen økning i trusselen fra kjente høyreekstreme eller venstreekstreme miljøer i Norge» og «PST vurderer det som lite sannsynlig at ekstreme islamister i Norge vil gjennomføre terrorhandlinger som en direkte respons på angrepene 22. juli.»

Rapporten fra PST peker også på at terroraksjonen kan svekke rekrutteringen til høyreekstreme miljøer.

Maplecrofts rapport slår fast at det ikke er noen stor fare for terrorangrep i noen av de store vestlige landene. Riktignok er det middels risiko i Storbritania, men det henger sammen med konflikten i Nord-Irland. USA havner på 61.plass i rapporten, og det er ifølge Maplecroft lav risiko for terrorangrep der.

— Drapet av al-Qaida-leder Osama bin Laden har hjulpet amerikansk etterretning i å finne andre medlemmer av al-Qaida-nettverket. Likevel har al-Qaida tidligere bevist sin evne til å tilpasse seg, og utgjør fremdeles en trussel mot Vesten, sier Anthony Skinner direktør i Maplecroft.

Maplecroft oppgir at 20 land har ekstrem risiko for terrorangrep. Somalia, Pakistan, Irak og Afghanistan topper listen over terrorutsatte nasjoner.

 1. Les også

  Breivik sto på PST-liste

 2. Les også

  Det forsvarsløse samfunn

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  PST: Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper

 2. POLITIKK
  Publisert:

  PST: Trusselen fra islamistisk terror er skjerpet

 3. NORGE
  Publisert:

  PST med ny trusselvurdering: Mulig at norske høyreekstreme vil prøve å gjennomføre terrorangrep det neste året

 4. NORGE
  Publisert:

  PST: Slik forsøker andre land å rekruttere agenter og kilder i Norge

 5. VERDEN
  Publisert:

  Antall terrordrepte halvert på tre år. Kraftigst nedgang i Europa.

 6. NORGE
  Publisert:

  PST opprettholder skjerpet trusselvurdering - har gjort våpenbeslag