Norge

MDMA-brukere tar avstand fra ecstasy – selv om de to rusmidlene er tvillinger

MDMA-brukere i Oslos uteliv oppfatter MDMA som noe helt annet og mindre farlig enn ecstasy – og de er opptatt av trygghet og helse. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

MDMA i krystallisert form. Dette bildet viser et beslag i Tyskland. Ifølge Kripos ser MDMA på det norske markedet ut som dette.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Brukere av det narkotiske stoffet MDMA mener selv stoffet er helt annerledes enn ecstasypillene som blant annet florerte i rave-miljøer på 1990-tallet - til tross for at MDMA er hovedvirkestoffet i ecstasy.

– Disse opplevde forskjellene kan gjøre at flere ungdommer er villige til å prøve det ulovlige rusmiddelet, mener Marit Edland-Gryt, en av forskerne bak en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Ecstasypillene ble populære på 1990-tallet, knyttet til både lovlige og ulovlige fester. Bruken avtok gradvis, blant annet fordi mange koblet pillene til dårlig psykisk helse.

Nå er MDMA i pulver- og krystallform kommet tilbake. Ifølge de unge voksne i den nye studien fra Oslos uteliv har det vært populært de siste fire-fem årene.

Årlig oppgir mellom 3,3 og 5,5 prosent av 16–34 åringer i Norge å ha brukt MDMA eller ecstasy en eller annen gang.

  • KRONIKK: Moren ønsker seg en helt ny ruspolitikk: – I sommer kjøpte jeg heroin til datteren min

En annen kulturell posisjon

Brukerne oppfatter MDMA som noe helt annet og mindre farlig enn ecstasy. De oppgir at de bruker krystallisert pulver eller krystaller – og ikke piller som de ikke vet hva egentlig inneholder.

Forskerne har intervjuet 35 brukere mellom 20 og 34 år, som de har rekruttert fra utesteder i Oslo. 31 oppgir å ha brukt MDMA/ecstasy, og halvparten av dem rapporterer at de har brukt MDMA mer enn fem ganger.

– De som bruker dette rusmiddelet, mener at MDMA-krystaller har en annen kulturell posisjon og tiltrekning enn ecstasypiller. Vår analyse av kulturen rundt MDMA-bruken kan bidra til å forstå bedre hvorfor stoffet brukes av unge voksne i utelivet i Oslo, sier forskeren Edland-Gryt.

Ecstasypiller, slik de ble kjent og typisk så ut i «storhetstiden» på 1990-tallet.

Sammen med kollegene Sveinung Sandberg og Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har hun forfattet studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Drug Policy.

– Vi trenger brukernes egne beskrivelser, ikke fordi de nødvendigvis er sanne, men fordi brukernes opplevelse styrer handlingene deres, sier hun.

Brukerne lever vanlige liv

De fleste av dem som er intervjuet, sier selv at de ruser seg på MDMA istedenfor – eller i tillegg til – alkohol.

Marit Edland-Gryt, Folkehelseinstituttet

– De mener det er sunnere for kroppen, selv om noen også sier at det er mindre sunt for hjernen, påpeker forskeren.

De fleste lever vanlige liv. De kan være fulltidsstudenter eller ha jobb som for eksempel lærer, kokk, bartender eller offentlig ansatt. Flere av dem er opptatt av trening og kosthold.

MDMA blir av brukerne sett på som sofistikert, ettersom stoffet kan brukes i flere settinger. Informantene sier det er et perfekt rusmiddel for å ville danse (på samme måte som ecstasy var). I tillegg er det et rusmiddel de foretrekker å bruke hjemme sammen med venner.

  • DEBATT: «Jo mer rusmidler en person bruker, desto mindre glede vil han eller hun ha i sitt liv samlet sett». Det skriver to forskere.

Opptatt av trygg bruk

Brukerne sier at de er opptatt av kunnskap og av å bruke stoffet på en så trygg måte som mulig. Dette er også en av hovedgrunnene til at de ønsker å bruke MDMA-krystaller – eller krystallisert pulver – i stedet for ecstasypiller som kan inneholde «hva som helst».

Forskeren understreker at det er en grunn til at ecstasyen har et dårlig rykte: Tabletter både i Norge og i andre europeiske land har hatt perioder der de har inneholdt lite MDMA og i stedet ulike sentralstimulerende stoffer.

– Hva er det viktigste studien viser?

– Når det snakkes om en «ny ecstasy-bølge», så kjenner ikke brukerne av MDMA seg igjen i dette. Det er viktig at de som bruker rusmidler, oppfatter informasjonen som relevant. I denne sammenhengen må det altså skilles mellom ecstasypiller og MDMA-krystaller, siden brukerne mener at det er ulike stoffer.

Deprimerte i opptil en uke

Mange av informantene oppgir å bruke MDMA hver sjette til åttende uke.

– Dette med sjelden bruk er ett av punktene der bruken av MDMA skiller seg mest fra for eksempel hasj og kokain: De som bruker kokain, gjør det mye oftere, gjerne hver gang de er ute på byen, sier forskeren.

Brukerne legger vekt på at «nedturen» fra MDMA er psykisk tøff. Dette fører til at noen av dem bruker stoffet sjeldnere enn de ellers ville ha gjort. Flere oppgir å være deprimerte i opptil en uke etter å ha brukt stoffet. Noen er bekymret for avhengighet, andre ikke.

De gangene jeg har snakket med folk som har tatt ecstasy eller har tilbudt ecstasy (…) de har veldig tydelig passet inn i den slags, hvis man kan kalle det, rave-estetikken. Mens MDMA er på en måte alt fra ingeniører og arkitekter til, ja, hvem som helst, egentlig. (Robert, MDMA-bruker)

Mye tyder på at bruken øker

Forskerne har ikke det fulle og hele bildet når det gjelder MDMA, men de har ulike puslespillbrikker som tilsammen gir deler av et bilde.

Folkehelseinstituttets Rusundersøkelse (i hele befolkningen) viser at utviklingen 2013–2016 statistisk sett er helt flat – altså ingen økning

Politiets beslagsstatistikk viser derimot en sterk økning fra rundt 2010. Analyser av avløpsvann – gjort i en tilfeldig valgt uke – viste at Oslo var på Europa-toppen på målinger av MDMA.

Rustelefonen rapporterer om en økning i antallet henvendelser om MDMA de siste årene.

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Narkotika
  3. Oslo