Behring Breivik ble truet av medfange som stakk av fra luftegården

Terroristen Anders Behring Breivik sitter fengslet under Norges absolutt strengeste soningsforhold. Likevel klarte en medfange å ta seg bort til hans avdeling. Fengselsledelsen bekrefter at det har vært «et avvik».

Anders Behring Breivik har en egen avdeling i Telemark fengsel avdeling Skien. Han har sittet på «særlig høyt sikkerhetsnivå» siden sommeren 2011.

Siden sommeren 2011 har Behring Breivik sittet på «særlig høyt sikkerhetsnivå». Han har en egen avdeling, hvor han disponerer flere rom, men er totalt avskåret fra kontakt med andre innsatte.

Til tross for det strenge sikkerhetsregimet klarte en av Behring Breiviks medfanger i Telemark fengsel avdeling Skien for to måneder siden å ta seg bort til sikkerhetsavdelingen og få kontakt med ham.

I et brev fra Behring Breivik som Aftenposten har mottatt, skriver 22. juli-terroristen at en av fengselets innsatte klarte å «rømme» fra luftegården i sin avdeling og ta seg bort til sikkerhetsavdelingen.

Medfangen skal ha banket gjentatte ganger på døren og ropt en trussel inn til Behring Breivik: «Hadde det ikke vært en dør imellom oss, så skulle jeg drept deg».

Ingen fare for fysisk kontakt

Karl Hillesland, fungerende fengselsleder i Telemark fengsel bekrefter det som skjedde.

— Det har vært en hendelse. Den innsatte kom til «rød dør», som er en sikkerhetsdør. Det var absolutt ingen fare for noe fysisk kontakt. Men det er et avvik, og vi har gjort tiltak for å hindre lignende avvik i fremtiden, sier fengselslederen, som ikke vil utdype hvilke tiltak som er gjennomført.

Hendelsen skjedde i april i år, og Hillesland bekrefter at den innsatte tok seg fra sin avdeling og til utsiden av Behring Breiviks avdeling der han kom til sikkerhetsdøren.

— Det var ingen fare for rømning eller fysisk kontakt, sier Hillesland.

Behring Breivik beskriver hendelsen i et brev til Pressens Faglige Utvalg (PFU) der han klager inn Aftenposten og andre medier for pressens omtale av ham som «massemorder» og «massedrapsmann».

Sitter fremdeles i isolasjon

Anders Behring Breivik går ut av sal 250 i Oslo tingrett. I august 2012 ble han dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene 22. juli 2011. Nå vil han prøve sine egne soningsforhold for retten.

Behring Breivik har sittet i isolasjon siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya for snart fire år siden. Aftenposten har tidligere skrevet om hans soningsforhold, som av juseksperter og forsvarsadvokater blir omtalt som uakseptabelt og betenkelig.Han sitter på Norges absolutt strengeste soningsregime, som benyttes i svært få tilfeller når det er særlig fare for at den innsatte kan rømme, eller ved fare for gisseltagning eller ny, alvorlig kriminalitet.

Det er Kriminalomsorgen på regionalt nivå som beslutter videreføring av den strenge soningen for inntil seks måneder av gangen. Begrunnelsen for vedtakene er unntatt offentlighet.

Saksøker staten

Det er ingen begrensninger i hvor lenge man kan sitte på en slik avdeling. Behring Breivik selv kaller soningsforholdene en tilleggsstraff og går til sak mot staten for å få lov til å ha kontakt med medfanger.

Hans nye forsvarer, Øystein Storrvik, har ingen ytterligere kommentarer til saken utover det som kommer frem i Behring Breiviks eget brev til mediene. Storrvik har tidligere uttalt at rettssaken om soningsforholdene kommer til å bli gjennomført.

— Jeg kommer til å være opptatt av det som er viktigst for ham. Generelt er det spørsmål rundt soningsforhold og hans mulighet til å kommunisere med omverden.

Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring for de to terrorangrepene 22. juli 2011 som kostet 77 mennesker livet. Forvaringen har en minstetid på ti år. Den første vurderingen av forvaringsspørsmålet kan komme i 2021, når han er 42 år gammel.