Norge

Jens Christian Hauge er død

Milorg-helten Jens Christian Hauge døde natt til mandag, 91 år gammel.

 • Ulf Andenæs

Under annen verdenskrig ledet Hauge Milorg, motstandsbevegelsens militære gren. Etter frigjøringen var han forsvarsminister og senere justisminister.Hauge var forsvarsminister i Einar Gerhardsens andre regjering (1945-1951), og deretter i Oscar Torps regjering (1951-1952).I 1954 ble han høyesterettsadvokat, og deretter justisminister i Gerhardsens tredje regjering i 1955.Etter at han gikk ut av regjeringen virket han som advokat og beholdt en innflytelsesrik rolle, som en betrodd mann i næringsliv og politikk. Han hadde en lang rekke sentrale verv i norsk næringsliv, og var gjennom årtier blant dem som i særskilt grad ble lyttet til når norsk industripolitikk ble utformet. Hauge hadde også en rekke styreverv gjennom sitt politiske virke og i sitt virke som advokat, blant annet for Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfabrikk, Marinens Hovedverft, Tandbergs Radiofabrikk, Det Norske Luftfartselskap, SAS, Statoil, Norges Hjemmefrontmuseum og Nationaltheatret. I 1995 ble han tildelt Norges høyeste sivile utmerkelse, Medaljen for borgerdåd i gull.

 1. Les også

  Advokat for samfunnskollektivet

 2. Les også

  – En usedvanlig kraft

 3. Les også

  Advokat for samfunnskollektivet

Jens Christian Hauge ble 91 år gammel. Foto: Knut Falch/SCANPIX

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Oskar Hedins liv ble ødelagt av kampen mot Arbeiderpartiets maktapparat

 2. DEBATT
  Publisert:

  Tvilsomt dekorasjonsvedtak av Forsvarsdepartementet | Lars Borgersrud

 3. NORGE
  Publisert:

  Her rømte Einar Gerhardsen da han ble overkjørt av egen regjering. Landets statsminister forsvant i to dager.

 4. DEBATT
  Publisert:

  Min far talte nødig om sine krigsopplevelser og mangelen på anerkjennelse fra myndighetene

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Fleischer - generalen som holdt dommedag over seg selv | Tor Bomann-Larsen

 6. KULTUR
  Publisert:

  To nye bøker om sentrale arbeiderpartipolitikere: «Tegner et bilde av prinsippløshet, illojalitet og opportunisme hos Trygve Lie».