Norge

Jens Christian Hauge er død

Milorg-helten Jens Christian Hauge døde natt til mandag, 91 år gammel.

  • Ulf Andenæs

Under annen verdenskrig ledet Hauge Milorg, motstandsbevegelsens militære gren. Etter frigjøringen var han forsvarsminister og senere justisminister.Hauge var forsvarsminister i Einar Gerhardsens andre regjering (1945-1951), og deretter i Oscar Torps regjering (1951-1952).I 1954 ble han høyesterettsadvokat, og deretter justisminister i Gerhardsens tredje regjering i 1955.Etter at han gikk ut av regjeringen virket han som advokat og beholdt en innflytelsesrik rolle, som en betrodd mann i næringsliv og politikk. Han hadde en lang rekke sentrale verv i norsk næringsliv, og var gjennom årtier blant dem som i særskilt grad ble lyttet til når norsk industripolitikk ble utformet. Hauge hadde også en rekke styreverv gjennom sitt politiske virke og i sitt virke som advokat, blant annet for Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfabrikk, Marinens Hovedverft, Tandbergs Radiofabrikk, Det Norske Luftfartselskap, SAS, Statoil, Norges Hjemmefrontmuseum og Nationaltheatret. I 1995 ble han tildelt Norges høyeste sivile utmerkelse, Medaljen for borgerdåd i gull.

Les også

  1. Advokat for samfunnskollektivet

  2. – En usedvanlig kraft

  3. Advokat for samfunnskollektivet

Jens Christian Hauge ble 91 år gammel.