Norge

Aksjonsgruppe i Moss tapte ny rettssak

Lagmannsretten konkluderer med at vedtak som ble gjort om jernbaneutbygging i Moss var lovlige.

Etter planen skal nye dobbeltspor legges i åssiden over havnen i Moss. Bane Nor bygger 10 km med dobbeltsporet jernbane på strekningen fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge sør for byen. Prosjektet inkluderer to tunneler og et nytt stasjonsområde. De første togene skal etter planen gå i 2024.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Søndag 20. februar skrev Aftenposten om jernbaneprosjektet i Moss som står i stampe grunnet kvikkleire. Byggingen av nytt dobbeltspor gjennom byen har nå stått stille i ett år. Det er usikkert når arbeidet blir gjenopptatt.

Vi skrev også om aksjonsgruppen Bedre Byutvikling Moss (BBM), som i en årrekke har kjempet for en annen løsning for jernbaneprosjektet i Moss. De har hevdet at de politiske vedtakene som lå til grunn for dagens prosjekt i Moss var ulovlig.

Dette spørsmålet er tidligere behandlet i tingretten, der BBM tapte på alle punkter. I januar fikk saken en ny behandling, i lagmannsretten.

Nå foreligger dommen fra lagmannsretten. Her fremgår det at BBM har gått på et nytt nederlag.

I dommen heter det at premissene for en reguleringsplan som ble vedtatt i 2017 ikke var feil. Og at grunnforhold og skredfare var utredet i henhold til kravene som den gang ble stilt.

«Mulig å gjennomføre prosjektet»

I likhet med i tingretten er BBM dømt til å betale motpartens saksomkostninger, denne gang på ca. 250.000 kroner, til staten ved Kommunaldepartementet.

Lagmannsretten viser også til at Norges Geotekniske Institutt (NG) har kommet til at prosjektet i Moss kan gjennomføres uten at områdestabiliteten i Moss havn påvirkes. Dette var et hovedanliggende for BBM under rettssaken i januar. De hevder at risikoen ved bygging i kvikkleireområdene ikke er utredet tilstrekkelig.

Lagmannsretten viser til NGIs konklusjon om at stabiliteten «vil forbli uendret eller forbedret» som følge av prosjektet, vel å merke om tiltak blir gjennomført slik det er planlagt.

Les også

  1. Togprosjektet som ble rammet av kvikkleire

Les mer om

  1. Moss
  2. Jernbane