Norge

Her er Støre-regjeringens budsjettlekkasjer

– Folk skal se at vi ser hverdagen deres, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Kutt i elavgiften som redusere strømprisøkningen neste år er den største lekkasjen.

En smilende Trygve Slagsvold Vedum kom ut fra boligen sin Oslo litt over klokken 07.00 mandag morgen og sa at han hadde sovet godt.
  • NTB
  • Thomas Spence

Støre-regjeringen vil bruke like mye oljemilliarder som Solberg-regjeringen foreslo. Den nye regjeringen vil bruke 322,4 milliarder oljekroner tilsvarende 2,6 prosent av oljefondet. Det er ett prosentpoeng mindre enn i de to foregående årene.

Det er noe av det vi vet helt sikkert om det endrede statsbudsjettet regjeringen skal legge frem i dag.

Det makroøkonomiske bildet er ikke vesentlig endret siden Solberg-regjeringen la frem nasjonalbudsjettet i oktober. Finansdepartementet kommer derfor ikke med nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

En smilende Vedum kom ut fra boligen sin i Homansbyen i Oslo litt over klokken 07.00 mandag morgen. Til journalistene som ventet på utsiden, sa finansministeren at han hadde sovet godt og så frem til en god budsjettdag.

Klokken 12.00 vil han legge frem regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år for Stortinget.

– Jeg er ikke veldig spent egentlig. Dette er et godt statsbudsjett og en god budsjettdag, sier Vedum til NTB.

– Går godt

Tilleggsproposisjonen som legges frem for Stortinget, inneholder Støre-regjeringens endringer i forslaget til statsbudsjett fra Solberg-regjeringen.

Vedum sier at «det går godt i norsk økonomi.»

– Budsjettet er tilpasset dette, sier finansministeren. Han vil ikke si noe konkret om oljepengebruken i forkant av fremleggelsen.

– Vi har jo hatt veldig lave renter. Kronen har også vært veldig lav, og det har styrket konkurranseevnen vår. Vi er opptatt av å ha et ansvarlig og godt budsjett, sa finansministeren.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari E. Kaski, sier at hun er «bekymret for at det ikke er tilstrekkelig og målrettet» om kuttet i elavgiften.

– Ingen tvil om at den høye strømprisen treffer sosialt skjevt og er vanskelig for mange å betale og håndtere. Det trengs flere virkemidler og grep for å få ned strømutgiftene for folk, sier Kaski i NRKs Politisk kvarter.

En rekke lekkasjer

Dette er lekkasjene som har kommet hittil:

* Kutt i elavgiften på 2,9 milliarder kroner (NRK).

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner. (NTB)

** Kommunene får 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter. (NRK) Det inkluderer 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse. (VG)

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet. (VG)

* 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i fergeprisene. (VG) I tillegg skal det bli gratis å reise med ferge til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette. (NTB)

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner pr. måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner. (TV 2)

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren. (TV 2)

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner. (Dagbladet/Børsen.)

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022. (VG)

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden. (Nationen)

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav. (NRK)

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. (NTB)

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med ytterligere 350 millioner kroner neste år. Det kommer på toppen av 350 millioner kroner som den forrige regjeringen forslo. Totalt vil altså sykehusene få 700 millioner kroner mer neste år enn i år. (Dagbladet)

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner. (NTB)

* Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse. (VG)

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett. (NRK)

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner. (Klassekampen)

* 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. (TV 2)

* Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet. (Nationen)

* Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold. (NRK)

* Regjeringen vil gi 38,5 millioner kroner for å opprette 250 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). (Dagsavisen).

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten. (Altaposten)

* 30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. (TV 2)

* 50 millioner kroner ekstra settes av til kriminalomsorgen. Pengene skal gå til mer bemanning i fengslene. (BT)

* Støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) økes med 50 millioner kroner. (Dagbladet).

* Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn. (NRK)

* Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner. (NTB)

SV: Mer kraftfull politikk

Regjeringen vil søke flertall for budsjettet sammen med SV. Partiet brøt forhandlingene med Ap og Sp i Hurdal fordi SV ikke fikk nok gjennomslag for en politikk som redusere ulikhetene og øker kuttene av klimagasser.

Vedum mener at Ap-Sp-regjeringen kommer til å ha en god dialog med SV om budsjettet.

– Mange av de tingene som ligger i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i. For eksempel dette med styrket kommuneøkonomi når det gjelder skole, sykehjem, lave priser i barnehagen, sier Vedum.

Han spår at SV kommer til å være ekstra fornøyde med 300 millioner kroner ekstra til ressurskrevende tjenester, som går til dem med aller størst hjelpebehov i kommunene.

«For mye grått og for lite rødt og grønt». Det sa SV-leder Audun Lysbakken da Ap-leder Jonas Gahr Støre og Vedum presenterte Hurdals-plattformen.

– SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle, sa Audun Lysbakken.

– Det er ikke nok å endre retning. Vi må få tiltak som faktisk bidrar til å få ned de økonomiske forskjellene ned i Norge, styrker den offentlige velferden og får ned klimagassutslippene, sier Kaski mandag morgen.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet 2022
  2. Statsbudsjettet 2022
  3. Strøm