Vy fikk konkurranse fra Flytoget – vant første runde

Staten skal forhandle med Vy om kjøring av syv jernbanelinjer rundt Oslo. Blir ikke staten fornøyd, er det Flytoget som får sjansen.

Nå ligger Vy best an i det som tross alt ble en konkurranse om pendlerlinjene rundt Oslo. Her er et Vy-tog av typen Flirt på Oslo S. Om staten likevel ikke ender opp med en avtale med Vy, får Flytoget sjansen. I så fall må Vy overlate mange slike togsett til Flytoget.

Før jul i fjor avblåste regjeringen all videre konkurranse på norske jernbanelinjer. Da var fem togselskaper i sluttfasen av konkurransen om syv pendlerlinjer rundt Oslo, kalt «Jernbanepakke 4».

Regjeringen varslet samtidig at det ville være naturlig å la Vy fortsette å kjøre samtlige pendlerlinjer rundt Oslo, slik de gjør i dag.

Men slik ble det ikke. Flytoget, som også er statseid, krevde å få delta i konkurransen om pendlerlinjene.

Spørsmålet dukket også opp om Vy skulle få kjøre linjene for samme betaling som de får i dag, eller for det langt bedre tilbudet som de la inn under konkurransen om «Jernbanepakke 4».

Fredag kl. 12.30 ble det offentliggjort at Vy uansett har tatt første stikk.

30 millioner passasjerer i året

Vy skal forhandle med staten ved Jernbanedirektoratet om de syv linjene i «Jernbanepakke 4». Linjene har rundt 30 millioner reisende i året.

«Etter en vurdering av kvalitet, økonomi og risiko, har Jernbanedirektoratet valgt å invitere Vygruppen til forhandlinger», heter det i pressemeldingen fra jernbanedirektør Knut Sletta.

En avtale skal etter planen foreligge første halvår 2023. Selskapet som ender opp med de syv linjene, skal starte opp trafikk her i desember 2023.

Pakken med de syv linjene skal for øvrig nå hete «Østlandet 1».

De syv linjene er:

Vy tilbød samme jobb for en halv milliard mindre

Staten betaler i dag Vy 15,9 milliarder i 2022-kroner for å kjøre de syv linjene i 10 år.

Mens konkurransen fortsatt pågikk i høst, tilbød Vy seg å kjøre de samme linjene for 9,9 milliarder.

Flytogets tilbud var 13,3 milliarder.

Jernbanedirektoratet opplyser at de har sett på tilbudene fra i høst.

«Vår vurdering er at Vy har de beste forutsetningene for en direktetildeling av Østlandet 1. De ligger lavere i pris, de har høy kvalitet på tjenesten til kundene og det innebærer en lav risiko å gi dem en direktetildeling fordi de allerede kjører på disse strekningene, skriver Sletta.

Det er likevel ikke game over for Flytoget.

Det blir uansett konkurranse også om det som nå skal hete «Østlandet 2». Her inngår følgene linjer:

  • Kongsberg–Oslo S–Eidsvoll (via Gardermoen)
  • Drammen–Oslo S–Dal
  • Asker–Oslo S–Kongsvinger
  • Drammen–Oslo S – Lillehammer
  • Skien–Oslo S–Eidsvoll (via Gardermoen)
  • Porsgrunn–Skien–Notodden

Det er flere grunner til at Flytoget kan stille sterkere her.

Staten skal være en krevende forhandler når avtaler skal skrives for togtrafikken rundt Oslo til ut på 2030-tallet. Det garanterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i Aftenposten 24. januar. Nå skal han bevise det.

Ikke sikkert at Vy vinner også den siste pakken

Flytoget ligger bedre an på punktlighetsstatistikkene enn Vy. De har mange års erfaring med å kjøre tog rundt Oslo. Og de eies av et annet departement enn Vy, nemlig Næringsdepartementet. Vy eies av Samferdselsdepartementet.

I en kommentar sier Flytoget rett ut at de forventer å bli den foretrukne avtalepartneren for de siste linjene rundt Oslo.

– Vi mener at tiden er moden for å se om det finnes bedre måter å løse togtrafikken på Østlandet på. De reisende fortjener at det kommer inn en ny jernbaneaktør som tenker litt annerledes og som er sulten på å teste bedre løsninger for kundene, sier sjef i Flytoget, Philipp Egedal.

Vy ville ha alle linjene rundt Oslo

I januar spurte Vy om selskapet ville stå ved tilbudet fra konkurransen om «Jernbanepakke 4».

Det svarte ikke Vy-sjef Gro Bakstad på. Ikke direkte.

– Vi vil dele våre analyser og vårt tallgrunnlag med myndighetene og diskutere hvilke incentiver en avtale bør ha, sa hun.

Vy har ikke lagt skjul på at de er imot konkurransen som likevel ble et faktum.

Bakstad vil helst forhandle om Trafikkpakke 4 og det som skulle være Trafikkpakke 5 med de siste Intercity- og lokaltoglinjer rundt Oslo, under ett.

– Vi skal uansett levere et enda bedre tilbud til kundene, til lavest mulig kostnad for samfunnet, sier Vy-sjef Gro Bakstad fredag.

Det samme standpunktet har Lokmannsforbundet. Fredag klokken 12 varslet de demonstrasjon utenfor Posthuset i Oslo.

De har et tindrende klart budskap.

– Regjeringen fullfører oppsplitting av jernbanen

«Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplitting av jernbanen. Nå velger de likevel å fullføre oppsplittingen av persontrafikken på Østlandet, i to deler, identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5», skriver forbundsleder Rolf Ringdal i en pressemelding.

«Med oppdeling forsvinner stordriftsfordelene som en samlet jernbane gir. For passasjerene vil en slik oppdeling innebære en mindre fleksibel jernbane, innstillinger og mere buss for tog», hevder Ringdal.

Stordrift innebærer at ett selskap kan flytte på personell og togsett når det oppstår problemer. Skulle Vy få problemer på linjene i «Østlandet 1», kan ikke Flytoget trå til.