Norge

Kvinner frifinner for voldtekt

Kvinnelige jurymedlemmer kan være raske til å stemple offeret som lett på tråden. Det kan være årsaken til at mange voldtektstiltalte blir frikjent, viser en unik undersøkelse.

Pensjonert lagdommer Lars-Jonas Nygard mener undersøkelsen forteller om jurymedlemmers sterke fordommer overfor offeret. - Man finner disse holdningene hos begge kjønn, men på kvinnesiden er den overraskende bred og sterk, konstaterer Nygard.
  • Forf>olav Olsen (foto)
  • <forf>kjetil Kolsrud<
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Frifinnelsesprosenten i voldtektssaker er langt høyere enn i andre straffesaker. For å finne ut hvorfor, har riksadvokat Tor-Aksel Busch satt ned et utvalg som skal granske spørsmålet. Som ledd i dette arbeidet har man tatt for seg voldtektssaker der juryen har frifunnet i ankesaken, etter at det først var blitt avsagt fellende dom i tingretten. For første gang er jurymedlemmer blitt intervjuet om hva som skjer på juryrommet under rådslagningen i slike saker. Dette er normalt omgitt av dyp taushet. Resultatet er oppsiktsvekkende: I flere av sakene forteller juryformannen om sterkt fordømmende og moraliserende holdninger overfor offerets oppførsel, og de kvinnelige jurymedlemmene som skiller seg ut som mest fordømmende.Intervjuene er gjort av pensjonert lagdommer Lars-Jonas Nygard. Han forteller at ett av jurymedlemmene skal ha omtalt offeret som en "tøyte", som visste hva hun gikk til. Tre kvinner mente at "en ordentlig jente blir ikke igjen (på nachspielet, red.anm.) slik"."De mannlige medlemmene var ikke enige i dét!", unnskylder juryformannen.Alle sakene dreier seg om overgrep der offer og gjerningsmann har hatt mer eller mindre grad av kontakt før hendelsen. Det er altså ikke snakk om overfallsvoldtekter.

Moralsk pekefinger.

I én sak mente flere av jurymedlemmene at "hun var med opp og var med på klining, da kan hun ikke plutselig ombestemme seg og bli tatt på alvor"."De kvinnelige medlemmene var nok ikke helt fordomsfrie", forteller en annen juryformann, i en sak der alle de fem kvinnene i juryen konkluderte med at samleiet var frivillig, og at voldtekten var diktet opp for å skjule utroskap.En jury består av fem kvinner og fem menn. Hvis minst fire stemmer "nei", skal tiltalte frifinnes.

Ville stoppet.

Nygard mener undersøkelsen gir et bilde av at mange kvinnelige jurymedlemmene er fordomsfulle overfor offeret.— Man finner disse holdningene hos begge kjønn, men på kvinnesiden er den overraskende bred og sterk. Hvis offeret har oppført seg i strid med det disse kvinnene selv har oppdratt sine døtre til å gjøre, så sitter "skyldig"-svaret tydeligvis langt inne, sier Nygard.- Hvordan ville du som dommer reagert hvis en meddommer kalte fornærmede for "tøyte" under domskonferansen?- Da hadde jeg måttet stoppe konferansen, minnet vedkommende om forsikringen som er avgitt og bedt vedkommende om å trekke uttalelsen tilbake. En slik karakteristikk er jo helt usaklig og klart tendensiøs, sier Nygard.

Trenger hjelp.

Nygard mener undersøkelsen viser at jurymedlemmer legger stor vekt på hvordan fornærmede fremstår i retten. Hennes troverdighet trekkes fort i tvil dersom forklaringen er rotete og nervøs.- Ofte gjør ikke disse ofrene noen god figur i retten. Når tiltalte så fremstår som en "kjekk gutt", så brukes dette mot dem. Aktor burde kanskje hjelpe mer til med sin menneskekunnskap under fornærmedes forklaring.- Gjør ikke aktor det i dag?- Det er nok ikke alltid, sier Nygard.

Les også

  1. Skammen ved å være offer

  2. - Sier oftere at det er frivillig