Dette vet vi om regjeringens nye strømtiltak

Strømstøtten økes for private. Noen bedrifter kan vente støtte. Eksporten skal begrenses ved lite vann i magasinene.

Mandag morgen møtte regjeringen de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte. Regjeringen informerte om hva de ville gjøre for å bøte på de høye strømprisene som følge av energikrisen i Europa.

Dette vet vi pr. nå om hvordan regjeringen vil møte de høye strømprisene fremover.

1. Strømstøtte for vanlige folk

Regjeringen innførte i vinter en strømstøtte for private kunder. Den innebærer at staten tar en stor del av regningen dersom prisen på en kilowattime er over 70 øre. Det er den nå flere steder.

Frem til nå har staten dekket 80 prosent av kostnaden over 70 øre. Fra 1. september økes det til 90 prosent – en måned tidligere enn planlagt.

Det er foreløpig ikke konkrete planer om en makspris på strøm, slik tillitsvalgte og Senterparti-ordførere har ønsket seg.

2. Strømstøtte for bedrifter

Frem til nå har kun private husholdninger, bønder og frivillige lag fått støtte. Nå ligger det an til å bli en støtteordning for bedrifter.

Det skal være snakk om en støtte for utsatte og mindre bedrifter som ikke har avtaler om fastpris på strøm, men som bruker mye strøm. Restauranter, bakere og slaktere er nevnt som eksempler.

En støtte for næringslivet kan imidlertid ha negative følger. Risikoen er at det kan stimulere til økt strømbruk. Med strømmangel kan det drive prisene ytterligere opp for alle. Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at det heller ikke er statens oppgave å hjelpe alle selskaper med høye markedspriser.

Derfor jobber man med å finne ut hvordan en støtte til næringslivet kan utformes og treffe riktig. Regjeringen skal ha møter med LO og NHO for å drøfte dette.

Les også

Solberg med løfte om strømstøtte til bedrifter. Men ikke om hvordan.

3. Fylling av vannmagasiner og begrensning i eksport

Regjeringen har innført tiltak for å sikre forsyningen av norsk strøm.

– Vi skal sørge for at vi aldri kommer i en situasjon hvor forsyningssikkerheten i Norge igjen blir utfordret, sa energiminister Terje Aasland mandag morgen.

Slik kan det se ut når vannstanden i et vannmagasin er lavt. Her fra Sunndalsøra et tidligere år.

Han sier at de har sørget for at kraftprodusentene skal holde igjen vann i magasinene. Ifølge statsråden bidrar det nå til at vannmagasinene fylles opp. Men fremdeles er fyllingsgraden svært lav sammenlignet med den samme tidspunkt de siste 20 årene.

I tillegg innfører regjeringen krav om rapportering for kraftselskapene. Det betyr at dersom nivået i magasinene går under snittet og ned mot lav fyllingsgrad, så vil eksporten av strøm begrenses.

4. Rasjonering?

Det er ikke stor sannsynlighet for at kraftmangelen blir så prekær at staten setter i gang rasjonering av strømmen.

Statnett mener sannsynligheten er under 20 prosent. Men det kan skje. Da ryker gatelys og strøm til hytta først.

Du kan lese mer om strømrasjonering og mulige tiltak her: