Det er bygget 4000 færre studentboliger enn politikerne sa de ga penger til

Hvis det hadde blitt bygget like mange studentboliger som politikerne mente de finansierte, kunne boligkøen for studenter vært mye kortere.

Studentboliger under bygging i Oslo. Men det går ikke så raskt som politikerne vil og samfunnet trenger.

Det står 14.000 studenter i kø for studentboliger i Norge. Men køen kunne vært redusert med omtrent en tredjedel, dersom det ble bygget så mange studentboliger som politikerne sa de bevilget penger til.

Aftenposten har gått gjennom statsbudsjettene mellom 2013 og 2019. Vi har sett på hvor mange boliger det ble bevilget penger til.

Siden det tar tid å bygge boligene, har vi sammenlignet tallet med antallet ferdigstilte boliger to år senere.

  • I de sju årene 2013–2019 ble det bevilget penger til å bygge 13.300 studentboliger.
  • I løpet av de sju årene mellom 2015–2021 sto 9327 nye boliger ferdige.

Det ble altså bygget omtrent 4000 færre boliger enn det ble bevilget penger til. Spesielt er det bygget langt færre etter at politikerne økte ambisjonene for byggingen.

Sitter på milliarder

Det er studentsamskipnadene som bygger studentboligene. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sa denne uken at studentsamskipnadene selv kunne gjort mer.

– Samskipnadene tjener godt, og de har fem milliarder i egenkapital. De kunne ha bygget mange flere boliger om de ønsket, men det har de ikke gjort, sa statsråden til NRK.

Til VG har Ola Borten Moe varslet en gjennomgang av hva studentsamskipnadene bruker penger på.

Mener prisnivået er høyere enn staten legger til grunn

Hans Erik Stormoen er styreleder for Samskipnadsrådet som organiserer de ulike studentsamskipnadene i Norge. Til Khrono sa Stormoen onsdag at staten bør endre sin finansieringsmodell.

Staten beregner litt over millionen for en studentbolig i de store byene og 955.000 pr. boenhet ellers i landet. I tillegg kommer et ekstra tilskudd til byggingen. Stormoen mener dette er for lite, og at det er én av grunnene til at man ikke bygger like mye som Stortinget sier de bevilger til over statsbudsjettet.

– Prisnivået på bygging i dag er mye høyere enn da man satte prisnivået i 2018, sier Stormoen til Aftenposten.

Etter at satsen sist ble hevet markant, i 2018, ble det imidlertid ikke bygget mange flere studentboliger. Tvert imot sank antallet ferdigstilte boliger, ifølge Kunnskapsdepartementets tall. Gapet mellom politikernes finansiering og det faktiske antallet bygde studentboliger ble større.

Stormoen peker på at det også er andre årsaker som gjør at det går sakte.

– I enkelte av kommunene er det veldig lang behandlingstid. Det er også utfordrende å få tak i tomter og med det som heter rekkefølgebestemmelser. Det handler om at det kreves at du må bygge en barnehage, et fortau eller et veikryss, før du får lov å bygge boligen, forteller Stormoen.