Stortinget skal rydde opp etter pendlerbolig-rot. Det vil koste millioner.

Lovverket ble feiltolket i en årrekke. Nå anslår Stortinget at innleide skatteadvokater må jobbe opp mot 1000 timer for å rydde opp.

Stortinget skal bruke millioner på at advokater tolker skattelover de selv har vedtatt.

21. september ble det kjent at Stortinget setter i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger.

Det skjedde etter at Aftenpostens avsløringer om Stortingets pendlerbolig-praksis.

Politikere som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, får gratis stortingsleilighet betalt av fellesskapet.

Men ifølge Skatteetaten skal de betale skatt på denne fordelen. Unntaket er om de har boutgifter på hjemstedet. Det sier Stortingets ledelse at de ikke har fått med seg. Men de fikk informasjonen allerede i 2003.

Dette er basert på regelverk forankret i Skatteloven, som flertallet på Stortinget har vedtatt.

Konsekvensen er at stortingspolitikere kan skylde flere hundre tusen kroner i skatt. Stortinget kan vise seg ikke å ha betalt arbeidsgiveravgift i henhold til regelverket.

Inntil 1000 timers advokatarbeid

Advokatfirmaet Grette har fått oppdraget med å revidere Stortingets praksis.

Aftenposten har fått innsyn i mandatet. Der står det at advokatene «skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantenes ordninger, slik at det kan ryddes opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og for å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover».

– Det er snakk om den skattemessige håndteringen av alle ordningene for representantene, ikke bare pendlerboliger, skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen i en e-post.

Revisjonen skal også undersøke enkeltsaker og ha kontakt med skattemyndighetene på vegne av Stortingets administrasjon.

Stortinget anslår at det vil være behov for 800–1000 timer med bistand. Timeprisene er sladdet i dokumentene Aftenposten har fått innsyn i.

Stortinget: Anslått å koste rundt to millioner kroner

Grette vil ikke oppgi hvilke timepriser de vil operere med i dette oppdraget. I en e-post skriver partner Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen at priser er å anse som «forretningshemmeligheter». Derfor er de ikke tilgjengelige for offentligheten.

Også Stortinget viser til forretningshemmeligheter når de har sladdet dette. Men direktør Marianne Andreassen opplyser at revisjonen totalt er anslått å koste to millioner kroner inkludert moms.

Aftenposten har vært i kontakt med kilder med god innsikt i salærpraksis for denne type tjenester. De sier at den omfattende jobben som Grette her står foran, vil bli fordelt mellom partnerne, ordinære advokater og advokatfullmektiger i firmaet.

Partnerne i dette advokatsjiktet i Oslo tar anslagsvis drøyt 4000 kroner i timen før moms. Advokatfullmektiger kan ta ned mot 2000 kroner. Faste advokater ligger et sted midt imellom.

Vi har gjort en forsiktig gjennomsnittsberegning. Vårt anslag ligger på 3500 kroner timen. Hvis det går med 1000 timer, kan regningen for skatteopprydningen komme på 3,5 millioner kroner, eksklusive moms.

Andreassen sier det ikke er avtalt en fastpris med Grette for hele oppdraget.

– Det benyttes timepriser som følger av rammeavtalen vi har med Grette, sier hun.

Stortingsdirektøren sier imidlertid at timeprisene i rammeavtalen er «betydelig lavere» enn det Aftenpostens kilder har anslått.

Kommer etter Aftenpostens saker

Revisjonen skal munne ut i en rapport som skal overleveres Stortingets administrasjon. Fristen er satt til 30. november i år.

– Jeg er opptatt av at arbeidet gjøres så raskt og effektivt som mulig. Samtidig er jeg opptatt av at arbeidet utføres grundig og med nødvendig faglig kompetanse, slik at skatten blir håndtert korrekt, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen i en pressemelding 21. september.

Det er Stortinget som bestemmer hvilke skattelover som skal gjelde for vanlige folk og bedrifter.

Aftenposten har spurt Stortinget om det er rimelig å forvente at vanlige folk skal kunne tolke skattelovgivningen riktig når landets lovgivende institusjon trenger hjelp fra skatteadvokater for å få det til.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen svarer ikke på dette. Men hun skriver i en e-post at bakgrunnen for den eksterne skatterevisjonen er sakene som har kommet frem om pendlerboligene og skattemyndighetenes tydeliggjøring av reglene.

– Med skatterevisjonen har vi tatt konsekvensen av at skattemyndighetene mener noe av dette ikke har vært korrekt håndtert. Da er det på sin plass med en grundig gjennomgang for å sikre at alt blir håndtert riktig skattemessig.

Skatterevisjonen kommer i tillegg til en bredere gjennomgang av regelverket for Stortingets pendlerboliger. Den ble iverksatt etter Aftenpostens avsløringer og ser på selve regelverket. Den vil derfor ikke gi svar på om enkeltpolitikere har brutt reglene for pendlerboligene og hvilke konsekvenser det bør få.