Norge

For frittalende

Den amerikanske lakseforskeren Claudette Bethune ble presset ut av Norge etter at hun flere ganger gikk på tvers av det offisielle synet på fiskens sunnhet.

 • Ragnhild Moy

Bethune er ingen populær person i lakse-Norge. Etter flere kontroversielle uttalelser om hvor sunn norsk laks egentlig er, ble hun i mars presset til å slutte som seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES). Dit ble hun i sin tid hentet i august 2003 fordi hun er ekspert på risikovurdering av sjømat. I tillegg til russersaken har hun blant annet i intervju med Dagbladet påpekt at norske myndigheters anbefaling om å spise laks påfører laksespiserne mer dioksiner enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. Dette førte til at NIFES i en pressemelding tok sterkt avstand fra innholdet i hennes uttalelser, og avfeide det med at det var hennes private meninger.Til avisen Fiskaren sa Bethune i januar at hun følte seg latterliggjort av sin egen arbeidsgiver.Nå i april vil hverken Bethune eller direktør Øyvind Lie ved NIFES kommentere hennes avgang, etter at man er blitt enige om lønn i noen måneder etter at hun sluttet.- Den saken er jeg ferdig med, er alt Lie vil si til Aftenposten.Bethune kom til Norge for å analysere fisk for giftstoffet bromerte flammehemmere , som er særlig farlig når det opptrer sammen med dioksiner. Hva skjedde med hennes arbeid? - Jeg skrev en rapport til Vitenskapskomiteen for mattrygghet, men fikk ikke lov å publisere den. Jeg fikk heller aldri noen forklaring på hvorfor, forteller hun.

 1. Les også

  - Forskere trues til taushet

 2. Les også

  - Må ikke legge lokk på data

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Jeg er redd jeg har dårlige nyheter. Laks er ikke like sunt og godt lenger.

 2. SPREK

  Svaret overrasket forskerne: Nei, rå fisk var ikke det sunneste

 3. FORELDRELIV

  Ernæringstest av fiskepålegg: Én fisketype gir deg klart mest D-vitamin

 4. SPREK

  Aldri har de solgt mer av disse matvarene: - Det er en formidabel økning

 5. SPREK

  - Ja, vi elsker fisk!

 6. NORGE

  Syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge