Vil kutte ut massetesting i skoler og barnehager

Smitteboomen vil tømme kommunene for selvtester, frykter Helsedirektoratet. Helsedirektøren foreslår å droppe massetesting i skoler og barnehager.

Ledelsen i Helsedirektoratet melder at flere kommuner er bekymret for koronabelastningen. Her er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fulgt av helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nærmere halvparten av kommunene rapporterer om betydelig belastede kapasitet på helse- og omsorgstjenestene. Fire kommuner melder om kritisk tilgang på personell og kapasitet på grunn av smitteøkningen, opplyser Helsedirektoratet.

Et økt antall kommuner vurderer risikoen som middels for at smitten de neste en til tre ukene vil overbelaste helsetjenesten.

I Helsedirektoratets ukesrapport opplyser 163 kommuner om utfordrende tilgang på personell/kritisk kompetanse, noe som betyr at kapasiteten er betydelig belastet. 168 kommuner har god tilgang.

– Belastningen på kommunehelsetjenesten er fortsatt stor. Det ligger flere koronapasienter på kommunale helseinstitusjoner enn på sykehusene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

390 pasienter med covid-19 er innlagt på kommunale institusjoner nå, mot 108 for tre uker siden, skriver Helsedirektoratet.

Antall kommuner med kritisk mangel på ansatte og kapasitet i helsetjenesten er doblet fra to til fire denne uken. Det er Vennesla, Stjørdal, Øygarden og Øvre Eiker som nå har rødt nivå innen helse- og omsorgstjenester. Det kan bli flere fremover, advarer helsedirektøren.

– Andelen som er borte fra jobb i helsetjenestene på grunn av sykdom er nå 15 prosent, det dobbelte av vanlig i januar. Vi må vente at det kan stige til 20 prosent.

Vil nedprioritere skoletesting

Det rapporteres torsdag om 268 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. Koronapasienter utgjorde denne uken 2.6 prosent av alle pasienter innlagt på somatiske døgnopphold i Norge.

Antallet kommuner som regelmessig tester i barnehage og skole øker kraftig. Denne uken testes elever i barneskolen jevnlig i 125 norske kommuner. Det er 37 flere enn i uke 3. Massetesting i barnehager er også på vei opp. 86 kommuner tester nå de yngste, viser rapporten.

Fortsatt er det imidlertid mangel på selvtester til befolkningen flere steder. Tilgangen varierer, skriver Helsedirektoratet. I uke tre ble det fordelt drøyt 5,4 millioner selvtester. Nå vil det distribueres slik at hver kommune ukentlig får 1 til 1,5 tester pr. innbygger hver uke.

Helsedirektoratet tror den eksplosive smitteøkningen kan føre til at flere kommuner vil mangle koronatester. Og manko på selvtester gjør at helsedirektøren tar til orde for å dempe testaktiviteten.

– Vi kan få mangel på tester. Det betyr at kommuner som har knapphet på tester, kan velge å prioritere ned skoler og barnehager og stanse testingen der. Testing i skoler og barnehager har ikke lenger den samme smittevernfaglige begrunnelsen som tidligere under pandemien, sier helsedirektøren.

Helsedirektoratet har også advart mot sprengt PCR-testkapasitet. Sist uke ble det utført 272 181 PCR-analyser. 41,1 prosent av testene var positive. Gjennomsnittlig svartid var 1,24 døgn. Nå håper helsedirektøren at flere vil registrere positiv selvtest fremfor å ta en PCR-test.

– Dersom du tester positivt på en selvtest, så oppfordrer vi deg til å registrere det, sier Guldvog.

Frykt for sykefravær kan bremse gjenåpning

Onsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en risikovurdering som tar til orde for en omlegging av den norske koronahåndteringen. Selv om det anslås at mellom tre og fire millioner nordmenn kan bli smittet i vinter, bør tiltak avvikles.

– Vi er enig i risikovurderingen fra FHI, sier helsedirektør Bjørn Guldvog torsdag. Men han frykter at vinterbølgen vil gi personellmangel.

– Det som begrenser muligheten til å fjerne alle tiltakene samtidig, er et veldig høyt sykefravær, sier Guldvog.

Mener testing på grensen kan opphøre

I uke 3 ble det registrert en nedgang på 43 prosent i reisende som ble testet på grensen. Det var også en nedgang i andelen positive tester på grensen.

Helsedirektoratet vurderer at importsmitte er mindre viktig i dagens smittesituasjon. Derfor mener de at testing på grensen kan opphøre.

– Men det kan vurderes å teste innreisende som ikke kan dokumentere med EU-sertifikat at de har immunitet eller en negativ test i tråd med EUs rådsanbefalinger. Det må være beredskap for å kunne skalere opp testingen på grensen ved behov, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport.