25-åring dømt til 12 års fengsel for IS-deltagelse

Retten mener at den 25 år gamle skiensmannen hadde en viktig rolle i ekstremistgruppen IS. Nå er han dømt for terrordeltagelse og for medvirkning til terrorforsøk.

Advokat Brynjar Meling varslet kort tid etter domsavsigelsen mot den terrortiltalte 25-åringen at dommen vil bli anket.

– Lagmannsretten legger til grunn at NN (domfelte, red.anm.) senest våren/sommeren 2018 var blitt sterkt radikalisert og en ivrig IS-sympatisør, skriver Borgarting lagmannsrett i sin dom tirsdag.

Der blir 25-åringen funnet skyldig i flere terrorrelaterte forhold – IS-deltagelse, medvirkning til terrorforsøk og oppfordring til terror – og dømt til 12 års fengsel. Han nektet straffskyld for alle forhold i tiltalen da behandlingen av anken startet i høst.

Aktor mente mannen var skyldig i tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Han ble frifunnet for ett av dem da saken mot ham gikk for Oslo tingrett.

Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om at han måtte dømmes til 14 års fengsel.

Medvirket til terrorforsøk

I ett tilfelle, der mannen hadde omfattende kontakt over nettet med en britisk kvinne, mente retten at han medvirket psykisk til hennes forsøk på å begå en terrorhandling. Hun ble i fjor dømt til fengsel på livstid for å ha planlagt og forberedt et selvmordsangrep mot St. Pauls katedral i London.

PST har funnet betydelige mengder med kommunikasjon fra 25-åringen på mobilen hennes. Han hevdet i retten at han ikke hadde noe kunnskap om hva hun hadde fore. 25-åringen forklarte at de to hadde planer om å gifte seg. Det fester ikke retten lit til.

Borgarting lagmannsrett kom imidlertid til at han ikke kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terror ved uttalelsene han kom med på nettet i forbindelse med urolighetene i Danmark våren 2019. De omfattes derimot av forbudet mot offentlig å oppfordre til terror, ifølge domstolen.

Oppfordring til terror

Mannen er også domfelt for å ha deltatt i terrorgruppen IS, samt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Da mannen ble stanset på Stansted flyplass i 2019, fant britisk politi «store mengder ekstremistisk materiale». Dette knyttet ham til IS. Han skal ha vært medlem av 37 ulike grupper som kunne kobles direkte til IS.

– NNs aktivitet på internett må anses som et viktig bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen IS, etter at den i hovedsak var militært nedkjempet i mars 2019. NN fremstår å ha hatt en viktig rolle i organisasjonen, heter det i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til NRK at dommen blir anket for å få rettsavklaringer knyttet til rettsanvendelsen og til straffeutmålingen.