Nå kontakter flere lege etter koronasmitte

Så lenge det er et pågående utbrudd, anbefaler FHI risikopasienter å bruke munnbind der de kan være utsatt for smitte.

Sommerbølgen med koronasmitte er i ferd med å nå toppen, mener FHI.

Folkehelseinstituttet venter at sommerbølgen snur i løpet av juli. Det er usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen slik man tidligere har fryktet.

Det viser siste ukesrapport fra FHI.

Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste 5–6 ukene. Det er så langt rapportert om 335 nye pasienter i uke 26 etter 304 i uke 25, og 214 i uke 24.

Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste ukene vært økende, og har de siste fire ukene vært 76 år. Tall for siste uke forventes oppjustert.

Har ikke lenger smittetall

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, presiserer likevel at situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og nye varianter kan endre situasjonsbildet.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.

Frode Forland, FHI

– Det virker som mange blir sykere av omikron BA5 enn av de andre variantene. Stemmer det?

– Svaret må bli litt anekdotisk, for dette vet vi ikke sikkert. Men det vi kan lese av statistikkene, er at flere kontakter lege nå. Det kan jo indikere at de føler seg så syke at de kontakter lege for sikkerhets skyld.

Det føres ingen statistikk over smittede nå, og det er ingen regler om hvem som skal teste seg. For å ha en slags oversikt over smittesituasjonen er det satt i gang et pilotprosjekt der avføring fra innbyggerne i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker sjekkes for smitte.

Det pågår også en stor undersøkelse, Symptometer, der ca. 10.000 deltar og svarer regelmessig på spørsmål om korona. Når det gjelder antall innlagte i sykehus, på intensivavdeling og døde finnes det gode tall.

Flere utbrudd på sykehjem

FHI har ingen planer om å anbefale smitteverntiltak nå. Men Forland mener det kan være et stigma forbundet med å bruke munnbind. Han presiserer at munnbind bør benyttes av folk som er i risikogruppen for å bli alvorlig syk.

– I en periode med mye smitte i samfunnet er det derfor fremdeles et råd til folk å bruke munnbind dersom man ikke kan holde avstand og har risiko for alvorlig sykdom. Det gjelder også ved utbrudd på sykehjem, noe vi ser en økende tendens på.

– Hva skal man gjøre hvis man har vært i kontakt med en som er smittet, og man selv skal på ferie?

– Da skal man følge de vanlige rådene. Være hjemme hvis man føler seg syk. Folk som skal på en lengre reise må tenke seg om; Hva risikerer jeg ved å bli syk i utlandet. Flere land som Portugal og Spania har fremdeles strengere regler. Der må smittede isoleres i mange dager. Er det slik man ønsker å ha ferien? undrer Forland.