Vil ikke kritisere justisministeren etter skattesak

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt tett om at landets påtroppende justisminister hadde en uavklart skattesak. Han har ingen innvendinger mot at skattemyndighetene først fikk beskjed i slutten av november.

Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Saken om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får baksmell på skatten vekker sterke reaksjoner både på Stortinget og blant folk flest:

  • «Hva feiler det politikerne våre? Sist ut er justisministeren som «ikke var klar over ..». Denne bør ingen kjøpe [...]»
  • «Så hadde ikke justisministeren helt rent mel i posen, hun heller.»
  • «Alle som lar være å oppgi skattepliktige fordeler får baksmell. Og en justisminister bør vite at rettsvillfarelse ikke fritar for skatteplikt.»

Det er blant reaksjonene på Twitter etter at Aftenposten tirsdag avdekket at hverken Mehl eller Stortinget oppga korrekt informasjon til skattemyndighetene om pendlerboligen hennes.

Fordi Mehl bodde gratis hjemme hos foreldrene, skulle hun betalt skatt for fordelen av fri stortingsleilighet i Oslo. I slutten av november tok hun kontakt med Skatteetaten for å rapportere om feil i ligningen for 2017 og 2018.

Da la hun vekt på at arbeidsgiver hadde rapport inn feil. Stortingets administrasjon mente på dette tidspunktet at representanter som bodde gratis hjemme, ikke skulle skatte av fordelen ved fri pendlerbolig.

Aftenposten har spurt statsminister Jonas Gahr Støre spørsmål om hvilke krav han stilte til Mehl da hun fortalte ham om saken i forbindelse med utnevnelsen til justisminister. Vi har også spurt Støre hva han synes om at det etter samtalen med ham gikk over en måned før Mehl kontaktet Skatteetaten.

Statsministeren svarer ikke på noen av spørsmålene.

Emilie Enger Mehl (Sp) er i dialog med skattemyndighetene for å få betalt skatt hun skylder fra skatteårene 2017 og 2018.

Svekket tillit

Folks tillit til norske politikere har sunket etter høstens pendlerbolig-avsløringer.

I en undersøkelse som Norstat nylig utførte for Aftenposten, svarte 65 prosent av de spurte at de har svekket tillit til politikerne etter alle sakene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er blant dem som er kritisk til det som nå er avdekket:

– Det at vi nå har en justisminister som er omfattet av pendlerbolig-skandalen, understreker bare at problemet med politiker-privilegier stikker svært dypt, sier Moxnes.

Han mener det er kritikkverdig at justisministeren ventet over en måned med å kontakte skattemyndighetene.

– Det er bra at statsråden har tatt initiativ til å gjøre opp for seg, selv om det burde skjedd umiddelbart da feilen ble oppdaget.

Partilederen er også kritisk til at statsministeren fikk kjennskap til skattesaken uten å sørge for at Skatteetaten ble informert.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det ikke ble fulgt opp av Statsministerens kontor da de ble kjent med dette.

Støre har ikke svart på kritikken fra Moxnes.

Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor har sendt dette svaret på epost:

– Denne saken er i utgangspunktet et forhold mellom Mehl, Stortinget og skattemyndighetene, og det er derfor ryddig at hun selv tok kontakt med Skatteetaten.

Rasmus Hansson på MDGs valgvake i høst.

MDG: Ser ikke bra ut

Også Rasmus Hansson (MDG) reagerer:

– Det er uheldig at det til stadighet er media som avslører nye forhold. Selvsagt burde justisministeren selv ha bragt denne saken til torgs. Dette ser rett og slett ikke bra ut, ser Hansson.

Han ser at det kan bli mye å holde orden på for politikere.

– Men det finnes selvsagt ingen annen løsning enn at vi alle må skjerpe oss og holde orden i sakene våre.

Partifellene Mehl og Vedum under en debatt om regjeringsplattformen.

Vedum: Har full tillit

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er partileder i Senterpartiet og Mehls «sjef». Han vil ikke kritisere partifellen.

På spørsmål om hvor alvorlig det er at landets justisminister får baksmell på skatten, svarer han:

– Jeg vet hvor opptatt hun er av å gjøre alt riktig. Når hun nå har fått klarhet i at pendlerboligen hennes den gang var skattepliktig, er jeg glad hun selv har tatt initiativ ovenfor Skatteetaten for å få betalt den skatten hun skal.

– Stemmer det at Mehl informerte deg om at hun risikerte baksmell på skatten på grunn av pendlerboligen før hun ble statsråd?

– Hun var åpen om sin tidligere bosituasjon overfor meg, og at hun som mange andre var en del av Stortingets skattegjennomgang. Hun var da tydelig på at hun selv ville rydde opp om hun ikke hadde blitt skattlagt rett.

– Hvorfor var ikke denne saken til hinder for at hun ble statsråd?

– Hun har hele tiden har vært åpen og har forsøkt å gjøre ting riktig. Mehl er en ordentlig og flink dame. Jeg har full tillit til henne.

Orienterte internt

Aftenposten har spurt Trygve Slagsvold Vedum om hva han synes om at justisministeren lot det gå over en måned etter at hun orienterte ham, før hun kontaktet skattemyndighetene.

– Hun hadde kontakt med Stortinget om saken. Men jeg har forstått det slik at da ting tok tid der, så valgte hun å ta direkte kontakt med Skatteetaten selv, svarer Vedum.

Aftenposten har også spurt Vedum hvorfor ikke han og Mehl selv har gått ut offentlig med saken. Heller ikke dette spørsmålet svarer partilederen direkte på. I stedet redegjør han for hvordan Mehl har orientert om saken internt:

– Jeg opplever at justisministeren har vært åpen om sin situasjon både overfor Stortinget, meg og Skatteetaten. Hun har selv tatt tak i det slik at ting blir korrekt.

Her er rådet til folk flest

Vedum er både partileder og finansminister. Som finansminister har han det øverste ansvaret for skattemyndighetenes arbeid med å kreve inn skatt fra alle skattepliktige i Norge.

– Kan du anbefale andre skattytere som skylder skatt, å vente like lenge med å kontakte skattemyndighetene?

– Reglene er like for alle. Jeg vil oppfordre alle til å kontakte skattemyndighetene dersom en er usikker på om en har betalt for lite skatt. Uavhengig av hvilken posisjon eller jobb man har.

– Hva sier du til norske velgere som er skuffet og sinte og har mistet tilliten til politikerne i høst?

– Reglene er like for alle, og en skal ikke behandles noe annerledes selv om en er politiker. Dette er viktig for at folk skal kunne ha tillit til myndighetene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke svart på Aftenpostens spørsmål.

Statsministeren svarer ikke

Statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har fått de samme spørsmålene som Vedum.

Han har ikke svart, men sendt dem videre til sin statssekretær. Dette er det hun svarer:

– Jeg kan bekrefte at Emilie Enger Mehl orienterte om de initiativ hun hadde tatt for å få klarhet i om skatteplikt for pendlerbolig kunne gjelde henne da hun var stortingsrepresentant i 2017 og 2018, skriver statssekretær Kristine Kallset ved SMK i en e-post.

– Det opplyste hun om i samtalene vi hadde før hun ble utnevnt til justisminister.