Norge

Røkke vedtar dommen

30 dager med pallespikring etter båtsertifikat-saken.

Kjell Inge Røkke etter domsavsigelsen i Oslo tingrett i 2005. Foto: SCANPIX

 • >
 • Inge D. Hanssen<br

Milliardæren Kjell Inge Røkke må spikre paller i 30 dager etter at han i går trakk anken over tingrettens dom i båtsertifikatsaken.Forsvarer Ellen Holager Andenæs bekrefter overfor Aftenposten at anken er trukket tilbake og at Røkke vedtar dommen i tingretten fra juni 2005 på 120 dagers fengsel, hvorav 30 dager ubetinget.— Det betyr ikke at Røkke mener han er skyldig etter tiltalen. Han mener fremdeles at dommen i tingretten er uriktig, men ser ingen mening i å møte i lagmannsretten og bare prosedere straffens lengde så lenge ikke skyldspørsmålet kommer opp til fornyet behandling, sier Holager Andenæs til Aftenposten.

Soning.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er berammet til onsdag 2. mai. Den kommer nå til å gå uten milliardæren på tiltalebenken, men det er mulig at han kan bli innstevnet som vitne.- Har Røkke noen spesielle ønsker med henblikk på hvor han skal sone? - Han ønsker selvfølgelig ingen særbehandling og møter frem når og hvor han blir innkalt til soning. Før rettssaken sa han jo at han får spikre paller som alle andre dersom han mot formodning skulle bli dømt, sier Andenæs.

Privatist.

Andenæs mener at domfellelsen av Røkke bygger på feil lovanvendelse, og at dommen derfor er gal. - Røkke gikk opp som privatist hos Chalmers Lindholmen Sjösäkerhetscentrum utenfor Göteborg for å ta en såkalt fartygsbefälsexamen klass VIII. Eksamen ble avlagt på Røkkes kontor på Aker Brygge. Senere ble det svenske sertifikatet konvertert til et norsk sertifikat. Ledelsen ved Chalmers mente dette var en fullt lovlig måte å gjøre det på, og jeg kan ikke se at de har endret oppfatning siden rettssaken, sier Andenæs.

Bestikkelse.

Tingretten var imidlertid av en annen oppfatning, og mente at sertifikatene var kjøpt og betalt; at Røkkes sensor, den svenske fartygsinspektøren Claes Pallin, velvillig lot seg bestikke for å utstede sertifikatene. Det var båtmegleren Erik Øye som sørget for kontakten mellom Pallin og Røkkes personlige assistent John Inge Valand. Alle fire ble tiltalt og dømt. Tingretten er hard i sin omtale:"Retten er videre overbevist om at Øye, Røkke og Valand har forstått at det skulle betales et betydelig beløp og at eksamenen ikke var rettmessig, i det minste holdt de det for overveiende sannsynlig,", heter det i dommen.Øye, Pallin og Valand bestemte seg for å anke tingrettens dom til lagmannsretten. Etter det Aftenposten forstår, var Kjell Inge Røkke lenge innstilt på å godta dommen for å slippe en ny runde i retten, men et par timer før ankefristen gikk ut, valgte han likevel å gå videre med saken fordi de øvrige dømte hadde innlevert anke.

Anket.

Alle fire anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, saksbehandling, lovanvendelse og straffeutmåling. Lagmannsrettens kjæremålsutvalg avviste samtlige anker, bortsett fra ankene over straffeutmålingen. Kjæremålsutvalgets avgjørelse er derfor den direkte årsak til at Røkke nå trekker anken. Så lenge han ikke får behandlet skyldspørsmålet på nytt, ser han ingen vits i å forsøke å få straffen nedsatt noen døgn.

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  18-åring fikk ett års fengsel for hjemmelaget bombe

 2. OSLO
  Publisert:

  Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Fire «nei» fra de Yara-tiltalte da ankesaken startet

 4. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen anker på samtlige punkter

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Her er de fem spørsmålene som Yara-toppene håper kan frifinne dem