Norge

Likestillingsombudet vil todele foreldrepermisjonen

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener det bør endres drastisk i dagens regler for foreldrepermisjon.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier hun er forberedt på kritikk.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist

Det kommer frem i et høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm støtter dermed det enstemmige Ellingsæter-utvalgets forslag.

Dersom permisjonstiden deles i to, vil mor og far få 20 uker hver i tillegg til at mor vil få ni uker ekstra, tre uker før og seks uker etter fødsel, av medisinske grunner.

  • LES OGSÅ: Aftenposten mener: Nei til todeling av foreldrepermisjon.

Skjevfordeling av omsorgsoppgaver

Bjurstrøm mener at foreldrepermisjonen ikke har fulgt med på utviklingen, men at den følger de tradisjonelle kjønnsmønstrene.

– Vi ser fortsatt at omsorgsoppgavene er skjevt fordelt, og at familier i realiteten går inn i tradisjonelle kjønnsmønstre når det kommer barn. Samtidig forventes det at både mor og far skal delta i yrkeslivet for fullt, sier Bjurstrøm.

Likestillingsombudet mener det er på tide med en «ny og modig» reform.

Hun mener likestillingen har sakket av på farten de siste årene, og at et slikt tiltak er viktig for å ta Norge til verdenstoppen igjen.

– Jeg registrerer at statsministeren har vært ute og sagt at hun er skuffet over norske menn som ikke tar ut mer foreldrepermisjon. Jeg er ikke skuffet, for strukturene gjør at det blir sånn, sier Bjurstrøm.

Les også

LES OGSÅ: Statsministeren er skuffet over norske menn, men foreldre kan «dultes» til mer likestilling | Kjetil Bjorvatn

– Valgfrihet har man ikke

Bjurstrøm er forberedt på kritikk.

– Hvilke hensyn har dere tatt til valgfriheten i dette forslaget? Er du bekymret for at dette kan bli et fastlåst system?

– Jeg ser det poenget, men jeg mener at når man bruker så mye penger på en ny ordning, så må vi legge noen føringer. Så den valgfriheten har man ikke. Det viser seg at det ikke har fungert tidligere. Fedre tar den kvoten de blir gitt.

Likestillingsombudet fastholder at forslaget er bra for mor og far, barnet og arbeidslivet.

– Men hvem er dette forslaget mest til fordel for?

– Jeg vil ikke vekte de tingene mot hverandre. Jeg er forberedt på at noen mener at dette er feil for barnet, men jeg mener at det er en foreldet holdning. Fedre er viktig for barnet, og man forventer noe helt annet av fedre i dag enn før.

Les også

  1. LES OGSÅ: Aftenposten mener: Riktig å øke fedrekvoten

Les mer om

  1. Hanne Bjurstrøm
  2. Foreldrepermisjon
  3. Likestilling