17 prosent flere tar buss etter innføring av bomringen på Nord-Jæren

Det har vært en kraftig vekst i antall personer som tar bussen etter at bomringen på Nord-Jæren ble satt i drift 1. oktober.

Det var store protester mot innføring av bomring på Nord-Jæren, som her på bybroa i Stavanger. Men etter en ukes drift er det 17 prosent flere passasjerer på bussene i området.

Odd Aksland, som er administrerende direktør i kollektivselskapet Kolumbus, sier at økningen er den største de noensinne har opplevd, skriver Aftenbladet.

I uka før 1. oktober da bomringen ble satt i drift, var veksten 7 prosent sammenlignet med de tre foregående ukene, og i den første uka i oktober var økningen på hele 17 prosent.

Les også

Grovt hærverk mot fem bomstasjoner verdt tilsammen 15 millioner kroner i Rogaland – dagen før omstridt bompengeinnkreving starter

Det innebærer at antall passasjerer har økt fra 80.000 til 90.000 hver dag. En så kraftig økning har medført at noen busser har vært fulle og har måttet la passasjerer stå igjen på holdeplassen.

For at de reisende skulle lære å betale med app i stedet for kontanter kostet det i de to ukene før og etter at bomringen ble innført, 1 krone å ta bussen. Aksland håper og tror at de gode tallene skal fortsette også når billetten ikke lenger koster 1 krone.