Norge

Splid mellom de rødgrønne om barnetrygd

Både Sp, SV og Rødt reagerer på Arbeiderpartiets kritiske holdning til økt barnetrygd. Ap bør endre holdning hvis de ønsker regjeringssamarbeid, sier SV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken (th) kan få utfordringer med et eventuelt regjeringssamarbeid dersom de ikke blir enige om barnetrygd.
  • og NTB

– Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i en regjering som ikke vil gjøre det vi vet virker mot fattigdom, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

De siste ukene har Ap foreslått å stanse økningen i barnetrygden som KrF nylig fikk vedtatt. Partiet har også stemt mot SV og Rødts forslag om å ta barnetrygden ut av inntektsberegningen ved søknad om sosialhjelp.

– I dag får alle barnetrygd, bortsett fra de 50.000 fattigste barna. Det er uforståelig og usolidarisk at Ap ikke støtter et oppgjør med det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) sier at det å heve barnetrygden så mye at det monner mot fattigdom, vil medføre høyere kostnader enn det noen partier er villig til å gå inn for.

– Vi mener det finnes mer treffsikre universelle ordninger, sier hun.

Les mer om

  1. Anette Trettebergstuen
  2. Bjørnar Moxnes
  3. Audun Lysbakken