NRK: Moren i Overhalla-saken brøt sammen i retten 

Kvinnen som står tiltalt for å ha mishandlet sin tre år gamle datter til døde i Overhalla i fjor, brøt sammen i retten da saken startet tirsdag.

Fra en pressekonferansen med lensmann Svenn Ingar Viken (t.v.) og politiadvokat Amund Sand om Overalla-saken 27. juni 2017.

NRK melder at den tiltalte kvinnen ble hentet av ambulanse i Namdal tingrett i Namsos. Da hadde retten fått høre nødsamtalen mellom jentas stefar og AMK-sentralen fra 26. juni i fjor. To dager senere døde jenta på St. Olavs hospital i Trondheim. Rettssaken fortsetter trolig senere tirsdag ettermiddag.

Den 27 år gamle kvinnen nektet straffskyld. Den 34 år gamle stefaren, som er tiltalt for ikke å ha stoppet volden, nektet også straffskyld. Foreldrene sa at jenta falt ut av senga. Mens moren satt i varetekt, fødte hun et barn som er overtatt av barnevernet.

Både den endelige obduksjonsrapporten og rapporten fra de rettsoppnevnte sakkyndige viser at jenta døde i juni i fjor som følge av vold mot hodet.

Volden som er utført, anses som grov, da jenta døde to dager etter at barnet ble hentet ut av hjemmet med ambulanse, og fordi jenta anses å ha vært forsvarsløs.

Grov mishandling i nære relasjoner har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Omfattende sak

Det er satt av 15 dager til saken som etter planen skal gå fram til 18. mai. Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, sier til Namdalsavisa at påtalemyndigheten blant annet skal spille av en rekke tilrettelagte avhør av de to øvrige barna i familien.

– Det i seg selv tar tre dager. Dette er en sak hvor alt skal tolkes – og det tar tid. I tillegg skal man få belyst hva som rent faktisk har skjedd. Det er behov for en del fagkyndighet knyttet til fastsettelse av dødsårsak og mulige forklaringer på de skadene avdøde hadde, sier statsadvokat Sandøy.

Kvinnen er også tiltalt for å ha mishandlet sine to sønner som begge er under ti år gamle. Også her er stefaren tiltalt for ikke å ha forhindret volden.

Tvungent psykisk helsevern

I tiltalen åpner statsadvokaten for å ilegge moren tvungent psykisk helsevern.

– Det er foretatt en rettspsykiatrisk vurdering av mor, hvor vi ennå ikke har fått den endelige konklusjonen. Derfor har vi tatt dette forbeholdet, har Sandøy tidligere opplyst til Adresseavisen.

Både moren og stefaren ble fengslet 28. juni i fjor, samme dag som barnet døde. I februar ble moren løslatt etter åtte måneder i varetekt. Stefaren satt da fortsatt varetektsfengslet.

Både moren og stefarens forklaring har vært at datteren ble skadd da hun falt ut av senga samme natt som hun ble innlagt. Begge har også hevdet at jenta hadde gamle skader som følge av et fall fra en veranda i hjemlandet deres en tid før hun døde.