Så mye bank fikk romerne

Seriøst medisinsk tidsskrift har analysert de uttallige hodeskadene Asterix og Obelix påførte romerne.

Disse to har påført en rekke romere til dels svært alvorlige hodeskader gjennom sin karriere. FOTO: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Det går som kjent hardt for seg i historiene om Asterix og Obelix. Men hvor hardt?

Svaret foreligger nå etter at tyske forskere har foretatt en grundig analyse av alle de 34 Asterix-albumene, med særlig vekt på hodeskader.

Rapporten er skrevet for det anerkjente medisinske tidsskriftet Acta Neurochirurgica — The European Journal of Neurosurgery.

Hundrevis av alvorlige hodeskader

Totalt finner forskerne så mye som 704 hodeskader. I over halvparten av tilfellene dreier det seg om det som etter Glasgow Coma Scale defineres som svært alvorlige hodeskader. Denne medisinske skalaen brukes for å fastslå pasienters bevissthetsnivå etter hodeskader.

Forskerne finner i flere tilfeller tegn som indikerer brudd på hodeskallen. Forbløffende nok, de til dels svært alvorlige hodeskadene tatt i betraktning, later ingen av ofrene til å dø eller få varige mén.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Riktignok rammer de fleste hodeskadene romere, men andre som har fått hodeskader i de 34 Asterix-albumene inkluderer gallere, belgiere, briter, egyptere, indere, amerikanske urinnvånere, sveitsere, vikinger og noen notorisk uheldige pirater. Det er slett ikke usannsynlig at Trubadurix, som vi ser sentralt på dette bildet, har pådratt seg en eller flere alvorlige hodeskader. FOTO: JOEL ROBINE/AFP

Romerne de store ofrene

Mindre overraskende er det at det hovedsakelig er romerne som blir skadet. De utgjør 63,9 prosent av ofrene. De tapre gallerne står på sin side bak 90 prosent av skadene.

Romernes hjelmbruk nevnes, men den viser seg å ikke hjelpe all verden. Som det heter i rapporten:

70,5 prosent av ofrene hadde på seg hjelm, men den ble mistet i den store majoriteten av tilfeller (87,7%).

Det påpekes også at et legemiddel ved navn «den magiske trylledrikken» ofte er involvert.

Konklusjonen, som i seg selv ikke er overraskende, lyder slik: Romersk nasjonalitet, lammelse av tungenerven, mistet hjelm, og inntak av magisk trylledrikk hadde signifikant sammenheng med alvorlig nedsettelse av bevisstheten.

Man hadde kanskje en følelse av at det var slik det hang sammen, men nå er det uomtvistelig vitenskapelig bevist.