Norge

Etterretningssjefen med krass kritikk av NRK og Dagbladet

Kjell Grandhagen mener at media burde latt være å fortelle hvor det nylig, avslørte kildearkivet ligger. Han utelukker ikke at de vil finne ut hvem som har lekket informasjonen.

Sjef for E-tjenesten Kjell Grandhagen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under torsdagens pressekonferanse om kildearkivavsløringen.
  • Arild Færaas
  • Martin Aasen Wright
    Slagrammet småbarnspappa og styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo

Både Dagbladet og NRK publiserte torsdag at Etterretningstjenestens kildearkiv ligger i Havnelageret i Oslo-sentrum, et bygg hvor også Dagbladet og NTB holder til.

På en pressekonferanse torsdag som sjef for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, holdt sammen med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, sa Grandhagen at de ikke drev med ulovlig virksomhet. I tillegg kom han med kraftig kritikk mot mediene som har offentliggjort hvor arkivet ligger.

— Det er veldig beklagelig at denne lokaliteten er omtalt i media på den måten det har skjedd.

Etter pressekonferansen virker e-sjefen oppriktig opprørt over at Dagbladet og NRK skrev hvor arkivet lå. Alle de andre store norske mediene har i etterkant også skrevet hvor arkivet ligger.

— Dette går på personellsikkerhet og er informasjon som fremmede makter kan være interessert i, sa Grandhagen.

Har du tips om denne saken? Kontakt Aftenpostens journalister her, eller send inn til vår krypterte varsletjeneste.

Dagbladet: - Speiderguttaktig

John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet, mener at kritikken fra E-sjefen er «svært søkt» og et forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra det saken gjelder.

— De har etablert en topphemmelig enhet i et av landet største kontorbygg midt i hovedstaden. Vi var også vitne til inspeksjonen fra EOS-utvalget og da ville det fremstått noe spesielt å la være å fortelle hvor dette skjedde, også med tanke på at vi holder til i samme bygg, sier Markussen og legger til:

- Det er noe speiderguttaktig å lokalisere en slik topphemmelig enhet midt i et sånt miljø.

Les også

- Vi overvåker ikke norske borgere

Også nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i NRK forsvarer avgjørelsen om offentliggjøring.— Normalt ville vi vært tilbakeholdne, og Etterretningstjenesten kom også med et ønske om det i forkant. Men det er to hovedgrunner til at vi velger å publisere. For det første er Havnelageret en stor arbeidsplass for Forsvaret, så det er begrenset hvor identifiserende dette er. Vi har for eksempel ikke røpet hvilken etasje arkivet ligger i.

— For det andre er det oppsiktsvekkende at de velger å ha et av sine mest sensitive arkiver i en svært profilert offentlig bygning med masse sivil virksomhet, blant annet to av landets største nyhetsredaksjoner.

- Burde varslet internt først

E-sjefen ga også etter pressekonferansen uttrykk for at han synes at de som har gått til media med denne saken, heller burde uttrykt sin bekymring internt i e-tjenesten først.

— Vi har ikke hørt noen komme med en slik bekymring, sier Grandhagen.

Etterretningstjenesten likte slett ikke at Dagbladet og NRK avslørte at deres hemmelige kildearkiv ligger i dette bygget, Havnelageret i Oslo sentrum.

E-tjenesten har ikke tatt stilling til om de vil sette i gang en intern etterforskning for å finne kilden.— Det er uansett ikke det viktigste nå. Vi er opptatt av skadeforebygging og å sikre integriteten og sikkerheten til våre kilder, sier generalløytnant Kjell Grandhagen til Aftenposten.

- Hvilke konsekvenser kan det bli om dere finner kilden?

— Det blir å spekulere. Det vil i så fall ikke bli vi som gjør den etterforskningen heller, sier han til Aftenposten.

Han vil ikke svare på om arkivet nå blir flyttet.

EOS-utvalgsleder Eldbjørg Løwer har sagt at de fikk et tips før sommeren som var årsaken til at de gikk på uanmeldt inspeksjon tirsdag i denne uken.

VG Nett skriver også torsdag at E-tjenesten nektet EOS-utvalget innsyn i navnene på kildene deres.

— Vi har fått en adgang fra Stortinget gjennom lov til å beskytte våre kilders identitet, og den benytter vi oss av, sier Grandhagen til VG.

- Vil ikke si hvorfor det ligger der det ligger

På spørsmål fra Bergens Tidende om det var regnet som en sikkerhetsrisiko at Dagbladet og NTB flyttet inn i bygget hvor de hadde arkivet, sa Grandhagen at han ikke hadde sett slik på det.

Hvorfor arkivet ikke ligger i hovedkvarteret på Lutvann svarer Grandhagen slik på:

- Det er det meget gode grunner til, men jeg kan ikke si hvorfor.

E-tjenesten har heller ikke bedt om assistanse fra PST for å sette i gang etterforskning, bekrefter Grandhagen overfor Aftenposten.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til Aftenposten at Forsvarsdepartementet ikke ennå har vurdert om de ønsker en etterforskning av de som har lekket informasjonen.

- Har vært åpne

- Hvorfor går dere så høyt ut på banen i denne saken før EOS-utvalget har kommet med sin konklusjon?

— Det antydes at vi driver med ulovligheter, og at det også kan være satt i system. Så vi og Forsvarsdepartementet ble enige om å gå ut og si at vi holder oss til lov og instruks. Min linje som e-sjef har også vært å være åpen når vi kan være det, svarer Kjell Grandhagen.

Les også

Etterretningsekspert: - Bra og profesjonelt å ha et kildearkiv

Grandhagen vil ikke si noe om hvor mange personer som er i arkivet og om det er flest nordmenn eller utlendinger. Ifølge Dagbladet og NRK, skal det være omtrent 400 personer.

Les også

Etterretningssjefen med krass kritikk av NRK og Dagbladet