Forsvarer i Valdres-saken: – Anoreksi dreper

– Anoreksi er den psykiske sykdommen som har høyest dødelighet i verden, også i Norge, poengterer forsvareren Valdres-saken. Den tiltalte vil selv forklare seg.

Den tiltalte moren på vei inn i retten med sin ektemann (til høyre) og forsvarer Aasmund O. Sandland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • og NTB

Ankebehandlingen av Valdres-saken startet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Den tiltalte 47-årige moren var kledd i hvit, høyhalset bluse, med et stort hjertesmykke med bilde av datteren. Hun satt rolig og hørte på da aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, leste opp tiltalen.

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte kvinnen på spørsmål fra lagrettsdommer Ørnulf Røhnebæk om hun erkjenner straffskyld.

Les også

Færre vitner i ankesaken etter Valdres-dødsfallet

Aasmund O. Sandland og Ann-Turid Bugge er forsvarere i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Uavbrutt

Da saken ble behandlet i tingretten – noe som skjedde i to omganger i 2017 og 2018 – brøt moren ut i kraftig gråt da aktor leste opp tiltalen der det beskrives hva hun skal ha utsatt datteren for.

Denne gangen ser moren også preget ut, men fulgte med på aktors innledning, der han i stor grad gikk gjennom kronologien.

– Anoreksi er den psykiske sykdommen som har høyest dødelighet i verden, også i Norge, sa forsvarer Aasmund O. Sandland i sin merknad til innledningen.

– Anoreksi dreper. Vi har ikke sett spor av straffesaker der anorektikere er døde. Ikke i Norge, ikke i Europa, ikke i andre land vi kan sammenligne oss med. Sånn sett er denne saken unik, fortsatte han.

Les også

Inge D. Hanssen: Dommen mot Angelicas mor er viktig for barns rettssikkerhet

Den tiltalte moren ankommer rettssalen sammen med sin mann til høyre og forsvarer Aasmund O. Sandland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Diabeteslege

Ved sin side har moren en diabeteslege, som skal være til stede under behandlingen av saken. Underveis i aktors innledningsforedrag sjekket kvinnen blodsukkeret, etter å ha konferert med legen. Da saken var oppe i tingretten, måtte kvinnen ved to anledninger hentes av ambulanse på grunn av lavt blodsukkernivå.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Moren er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett – satt i tinghuset på Gjøvik – i april 2017. I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i tre år.

Det er satt av tre uker til lagmannsrettens ankebehandling.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe er aktor i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix