Disse to krangler om alt

Lærere, elever og foreldre i hovedstaden har fått mer enn nok av alle krangler og konflikter mellom kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (Høyre).

tavle.ai

Det høye konfliktnivået skaper uro og usikkerhet, mener lederne i Elev-organisasjonen, Utdanningsforbundet og Foreldre-utvalget for grunn-opplæringen.

- Nå må Regjeringen og byrådet ta et felles ansvar for å unngå flere slike situasjoner, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet.

Den siste konflikten mellom ministeren og byråden kom for et par uker siden. Da uttalte Ødegaard til Dagsavisen at han vil gjøre det han kan for å slippe å innføre nye valgfag i ungdomsskolen.

Valgfagene er en viktig del av Halvorsens nye ungdomsskolesatsing, mens Ødegaard heller vil bruke ressursene på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning.

Også tidligere har det vært ampert mellom de to kunnskapstoppene. Da har det handlet om alt fra karakterer i 7. klasse til egne talentskoler, antallet tester i skolen og offentliggjøring av testresultater.

«Feelgood-skole»

Ødegaard mener at alle konfliktene har sitt utspring i en ideologisk uenighet.

- Jeg er tilhenger av en skole der alle er forskjellige. Da må du forskjellsbehandle for å gi alle en tilpasset undervisning. Jeg mener Halvorsen har en feelgood-tilnærming til skole, der utdanning er noe man får. Jeg mener at utdanning skal være noe man tar, sier han, og viser til forskning som viser at Oslo-skolen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder å jevne ut sosiale forskjeller.

- Det er et stort handlingsrom lokalt. Det utnytter vi til å gjennomføre mest mulig av Høyres skolepolitikk. Derfor har vi for eksempel åpenhet om resultater på skolenivå og resultatkontrakter med rektorer.

- Men hva tenker du om at lærere, elever og foreldre ønsker mer ro og forutsigbarhet i Oslo-skolen?

- Jeg ønsker ikke å bidra til å skape usikkerhet i skolen og mener at jeg ikke gjør det. Men man må kunne diskutere innholdet i skolepolitikken. Og så er det en tid for alt, en tid for diskusjon og en tid for gjennomføring, sier Ødegaard.

Kaller det «private utspill»

Kristin Halvorsen mener folk kan være trygge på at det er nasjonal skolepolitikk som gjelder.

- Uenigheten mellom Ødegaard og meg bygger i hovedsak på to ting: Ødegaard har en sterk tro på at tester og rangering i seg selv er avgjørende for skoleutvikling. I tillegg har han et smalere kunnskapssyn og smalere syn på læring enn det SV og Regjeringen står for, sier hun.

Men Halvorsen vil ikke stramme inn den kommunale handlefriheten for å få Oslo-skolen mer slik hun ønsker.

- Det er et kommunalt ansvar hvor mange tester man vil ha. Men vi trenger mer nasjonal styring av ressursfordelingen til skolen, sier hun.

- Og til tross for mange utspill i avisene er det Ødegaard først og fremst bruker tiden sin på, faktisk å gjennomføre nasjonal politikk, mener Halvorsen.

Snur om valgfag

Nå blir det i det minste en konflikt mindre. For Ødegaard gir opp motstanden mot de nye valgfagene. Til Aftenposten sier han:

- Vi kommer til å greie å rigge dette. Men mange små kommuner kommer ikke til å greie det. Og jeg mener det er en avsporing av Kunnskapsløftet.

Til det kommenterer Halvorsen:

- Han har gitt seg der, ja. Det er litt typisk. Jeg er sikker på at mange ville bli skuffet om de ikke fikk valgfagene. Jeg ville ikke tillatt at de ikke ble innført – med et enstemmig storting i ryggen.