Et enkelt valg mellom to fotografier kan avsløre deg

Kast et blikk på disse to bildene. Hvis du måtte velge et sted å dra på ferie, hvor ville du reise?

del6-lgmBsA1Saw.jpg
  • Ana Swansonthe Washington Post

Hvis du svarer stranden, er du blant flertallet. Flere velger stranden enn skogen. Og siden det er august, drømmer du kanskje om en dukkert i sjøen. Men i tillegg til sommervarmen, avhenger valget antagelig også av din personlighet. Ifølge en ny studie fra psykologer ved universitetet i Virginia foretrekker innadvendte og utadvendte personer forskjellige landskap å feriere i, og de velger antagelig også ulike omgivelser når de skal sette bo.

Se og bli sett

Psykologer har lenge visst at utadvendte ofte nyter spennende, opphissende situasjoner og til og med velger å studere i mer støyende omgivelser, mens innadvendte søker seg til stillere og roligere miljøer. Tidligere forskning har vist at utadvendte har større behov for «tilknytning» — å være sammen med og samtale med andre og «vise seg frem» - det vil si tiltrekke seg oppmerksomhet fra og more andre mennesker. Innadvendte behøver vesentlig mindre av disse tingene.

Psykologer har undersøkt hvor godt folk passer inn hos ulike bedrifter, universiteter og til og med i land, basert på deres innadvendthet eller utadvendthet. Vi vet nå at innadvendte fungerer bedre i bestemte kontormiljøer hvor det er færre synlige og hørbare forstyrrelser, mens utadvendte finner seg vel til rette i en summende, travel kafé eller et kontorlandskap.

Imidlertid har det meste av forskningen på utadvendthet konsentrert seg om sosiale situasjoner – å være alene eller i et selskap – fremfor fysiske omgivelser. Ingen slik undersøkelse har sett på utadvendthet og innadvendhet i forbindelse med naturomgivelser, sier forskerne ved universitetet i Virginia.

sp84cbc1_doc6lri4kfrd9w1a2s4y4kg-DZodzxH8_h.jpg

Åpne landskapMed en serie på fem eksperimenter viste forskerne at folk som er mer utadvendte fortrekker vidåpne landskap, inkludert stranden, mens de innadvendte trekkes til skogen. Grunnen ser ut til å være at omgivelser med skog eller fjell gir langt færre muligheter for kontakt med andre og å vise frem seg selv, mens strender kan være mye mer støyende og byr på mye større potensial for fester, til å se og bli sett.

Forskere sier at det å være i fjellet ikke nødvendigvis gjør innadvendte lykkeligere enn utadvendte personer, siden de sistnevnte ofte er lykkeligere enn de innadvendte uansett. Men opphold i skogen eller fjellet ser ut til å gjøre de innadvendte mindre triste.

Geografiens påvirkning?

I et annet eksperiment analyserte forskerne en database med personlighetstester for 613.000 mennesker over hele USA for å se om innadvendthet og utadvendthet var knyttet til en delstats geografi. Også her fant de at folk i amerikanske fjellstater var mer innadvendte enn innbyggerne i stater med flate, brede bygder. Men fremdeles var ikke årsakssammenhengen helt klar. Var det livet i fjellene som gjorde disse folkene innadvendte, eller har innadvendte mennesker simpelthen en tendens til å søke seg til fjellet og flytte dit?

For å undersøke denne problemstillingen gjorde forskerne ytterligere ett eksperiment. De sendte grupper av studenter ut i et flatt, åpent område og til et innelukket skogsområde inne på universitetsområdet. Deretter analyserte de ungdommenes utadvendthet og lykkefølelse. Det viste seg at terrenget resulterte i ulike nivåer av lykke for introverte og ekstroverte. De innadvendte ble mer stresset ute i åpent landskap enn inne mellom trærne. Men eksperimentet hadde liten effekt på hvor innadvendte eller utadvendte studentene så ut til å være, noe som tydet på at geografien ikke er i stand til å endre et menneskes personlighet.

Forskerne tar imidlertid forbehold om at dette siste eksperimentet var en liten, kortvarig studie og at mer dramatisk terreng eller lengre opphold i disse omgivelsene kan påvirke folks personlighet. Mer forskning må til for å finne ut av dette, sier de.

sp56ac39_doc6lqzo58uro312f9vtay4-Nm7M8l6tDs.jpg

Henry David Thoreau og Walden Valget mellom å feriere ved sjøen eller på fjellet kan virke overflatisk. Men gjennom historien finnes det en rekke eksempler på folk som har valgt seg naturomgivelser med tanke på å oppfylle visse psykologiske behov. Henry David Thoreau, den amerikanske filosofen som levde i en enkel skogshytte i to år mens han skrev Walden , var en ekstremt innadvendt person som trakk seg tilbake inn i skogen i sin søken etter selvinnsikt. «Jeg fant aldri noen ledsager som var så omgjengelig som ensomheten. Vi er for det meste mer ensomme når vi drar utenlands blant andre mennesker enn når vi blir på rommet», skriver han i Walden .

Hva det utadvendte motstykke til Henry David Thoreau hadde å si om temaet er gått tapt for historien. Han eller hun var antagelig ute og festet på stranden.

Norsk enerett: Aftenposten