Norge

Milliardskip brukes som reservedeler

KNM «Otto Sverdrup» er blitt deleskip.

Fregatten KNM «Otto Sverdrup» ligger permanent til kai, ute av stand til å seile som krigsskip, opplyser Aftenpostens kilder. Her er den fotografert ved Akershus festning i 2010. KNM "Otto Sverdrup" var det tredje skipet som ble overlevert.
  • Sveinung Bentzrød

Fregatten som Jens Stoltenberg i 2010 var gjest på ligger i dag til kai, ribbet for vitale deler. Det vil ta år å gjøre den i stand til å seile som krigsskip – om det i det hele tatt skjer.

Ett for ett har de seilt inn Oslofjorden og til Haakonsvern i Bergen. Fem splitter nye fregatter oppkalt etter noen av Norges største helter.

KNM «Fridtjof Nansen», KNM «Otto Sverdrup», KNM «Roald Amundsen», KNM «Thor Heyerdahl»og KNM «Helge Ingstad», skulle stå for en voldsom slagkraft, og være stolte og synlige håndhevere av norsk suverenitet i Nordområdene.

Les også

Mener Forsvaret bløfferom sine operative evner

Før kjøpene ble inngått mente Sjøforsvaret at fem fregatter var et minimum.I dag leder den første, Nansen, den internasjonale flåten som jakter pirater i Adenbukta utenfor Somalia.

Det er en æresbevisning, en formell anerkjennelse av det flere norske forsvarsministre har kalt verdens mest moderne marine.

Situasjonen er kritisk

Men den samlede status for skipene er alt annet enn imponerende – den planlagte kampkraften tatt i betraktning.

Aftenposten har i flere omganger omtalt den kritiske mangelen på mannskap. Og at kapasiteten og kompetansen på teknisk vedlikehold har vært og er kritisk svak.

Nå er det praksisen med å flytte våpen— og skipstekniske deler mellom skipene, for å gjøre dem klare til ulike oppdrag, som har svekket flere av dem dramatisk.

Statsminister Jens Stoltenberg var ivrig lytter om bord i fregatten KNM "Otto Sverdrup" under øvelse Flotex i 2010. I dag ligger den stolte fregatten permanent til kai ved Haakonsvern. Vitale deler er flyttet over til en eller flere andre fregatter, for å gjøre dem i stand til å seile på ulike oppdrag.

Ett av skipene, KNM «Otto Sverdrup», som statsminister Jens Stoltenberg gjestet under en prestisjefylt øvelse i 2010, ligger i dag permanent til kai, ute av stand til å seile som krigsskip.Dette bekrefter en rekke kilder med tilknytning til og god oversikt over skipene, uavhengig av hverandre, overfor Aftenposten. De sier de vil få problemer om de uttaler dette offentlig.

Uten reservedeler

Årsaken til dagens dramatiske situasjon er at Norge har betalt godt over 20 milliarder kroner for fem skip, uten å ha inngått en drifts— og reservedelsavtale med det spanske verftet som bygget skipene. Det skal skyldes at prisen på skipene ble høyere enn forventet.

At flere av skipene ikke seiler, eller seiler lite, har ikke bare konsekvenser for marinens militære kapasitet. Risikoen for at tester som må gjøres innenfor garantitiden ikke blir gjort, er betydelig, sier Aftenpostens kilder.

Når Aftenposten spør en kilde med dyp innsikt i fregattvåpenet hvor mange av skipene som i dag kan seile fullt operativ, altså med den militære slagkraft Forsvaret selv har definert, er svaret: Ett.

Den samme kilden sier at man i praksis ikke har spart noe på å la være å inngå en driftsavtale med den spanske leverandøren. Til det er avtalen med private Bergen Group, som i dag tar seg av vedlikeholdet av fregattene inne på Haakonsvern, for dyr.

«Gradert informasjon»

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, som har det administrative ansvaret for fregattene, våpen, reservedeler og vedlikehold inkludert.

Informasjonsdirektør Marianne Øiahals ønsker hverken å kommentere skipenes operative status eller hvor lang tid det vil ta å få KNM "Otto Sverdrup" operativ igjen.

— Situasjonen med reservedeler er problematisk. Det pågår et arbeid med å fremskaffe reservedeler til Sjøforsvarets kampsystemer, som både forsvarssjefen og sjef FLO har gitt skyhøy prioritering. Opplysninger om operativ status er gradert, sier Øiahals.

«Ingen kommentar»

Det er Forsvarsdepartementet som har vært ansvarlig for innkjøp og driftsavtaler for fregattene. Departementet ønsker ikke å kommentere situasjonen.


— Drifter fregattene i henhold til vedtatt konsept

Generalinspektør og sjef for Sjøforsvaret, Bernt Grimstvedt,overlater til sin informasjonsoffiser Nils Kristian Haugen å beskrive statusfor fregattene.

— Sjøforsvaret drifter fregattene ihenhold til et vedtatt driftskonsept. Det innebærer at tre fregatterkontinuerlig er bemannet og seilende, sier Haugen.

- På annet hold får Aftenpostenopplyst at det kun er 1–2 som er seilende.

— I vår betydning av ordet betyr ikkedet at tre fregatter er seilende at de gjør det hele tiden. Men at de innenforgitte krav er tilgjengelig for seiling. De to øvrige skipene er avsatt tilopplæring og tyngre vedlikehold.

- Hvor mange av skipene holder i pr.i dag samme operative nivå som KNM « Fridtjof Nansen » , i Adenbukta?

— To. For de andre foreligger detplaner for å få dem klare innenfor gitte krav.

- Hvor lang tid vil det ta å gjøreKNM « Otto Sverdrup » fullt operativ, med dagens situasjon iSjøforsvaret?

— Det kjenner jeg ikke til, ogopplysningen er dessuten gradert.

- Kan du garantere at « OttoSverdrup » igjen blir fullt operativ?

— Det er ikke mitt ansvar. Det kanjeg ikke svare på. Dette må du spørre Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)om.

- Hva sier du til påstandene om atnoen i Forsvaret ønsket seg tre fregatter, mens det ble vedtatt å kjøpe fem?

— For Sjøforsvaret er dette ukjent.Vi har alltid hevdet at fem fregatter var et minimum.

- Minner dette om historien om de tomineryddingsfartøyer Forsvaret kjøpte for noen år tilbake, og som i praksisaldri ble tatt i bruk?

— Nei.Fregatten driftes i henhold til vedtatt konsept, og erfaringene så langt ergode, sier Haugen