Solberg: – En grunnstein for norsk trygghet

– En grunnstein for norsk trygghet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la ned grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud onsdag.

Statsminister Erna Solberg la tirsdag ned grunnsteinen for politiets nasjonale beredskapssenter. Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara deltok også på arrangementet. Politidirektør Odd Reidar Humlegård til venstre.

En knapp uke før statsministeren må møte til høring på Stortinget om Riksrevisjonens kritikk av mangelfull sikring av samfunnskritisk infrastruktur, la hun ned den symbolske grunnsteinen for det som skal bli politiets nye beredskapssenter fra september 2020.

– Da vi fikk 22. juli-kommisjonens rapport, ble det avslørt flere alvorlige svakheter i landets sikkerhet og beredskap. Dette senteret er en del av å følge opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen, sa Solberg rett før hun skulle legge ned grunnsteinen på byggetomta i utkanten av Oslo.

Grunnsikring

– Jeg skal innrømme at vi brukte litt tid før vi omsider kom på rett sted, sa statsminister Erna Solberg som tirsdag la ned grunnsteinen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier følgende om den kommende høringen i Stortinget:

– Etableringen av beredskapssenteret innebærer en langt bedre grunnsikring, og vi sikrer en tredel av politiets grunnobjekter her, sier han.

– Beredskapssenteret er et stort løft for den nasjonale beredskapen og et viktig bidrag til nordmenns trygghet, la Solberg til.

– For å kunne respondere raskt og riktig på en ekstraordinær hendelse er det viktig at de nasjonale beredskapsressursene er samlet, slik at de har umiddelbar tilgang på transportkapasitet, sa Solberg.

Snublesteiner

De opprinnelige planene om å bygge beredskapssenter på Alnabru i Oslo ble skrinlagt blant annet på grunn av trang tomt og vanskelige byggeforhold. Men også Taraldrud-prosjektet har blitt møtt med sine utfordringer, ikke minst protester fra naboene.

– Jeg skal innrømme at vi brukte litt tid før vi omsider kom på rett sted, sa Solberg under seremonien som samlet 300 gjester fra politiet, departementet og entreprenørene.

– Det er ikke noe sted som er bedre egnet enn Taraldrud, mener Wara.

Solberg peker på at beredskapssenteret ikke bare er en oppfølging av 22. juli-rapporten. Det gir også gir bedre muligheter for trening og øving.