Norge

Norske bleier smugles for mange tusen kroner

Lave bleiepriser i Norge har ført til at flere smugler bleier for å selge på svartebørs i utlandet.

Oslo. Bleiekrigen mellom Libero og Pampers har pågått siden Procter & Gamble for første gang lanserte Pampers-bleiene i Norge i 1993. Foto: Frank May / NTB scanpix

  • og NTB

Som resultat av priskrigen i dagligvarebutikkene rundt 2010, har Norge hatt svært lave priser på bleier sammenlignet med andre land. Butikkene brukte billige bleier som lokkemiddel for å få barnefamilier til å handle hos seg. Åtte år senere er de norske bleieprisene stadig lave sammenlignet med andre land i Europa.

Mens nordmenn reiser på harrytur til Sverige for å handle billig kjøtt og godteri, kommer derfor mange til Norge for å handle billige bleier. Faktisk har prisene i Norge ført til at flere har tjent gode penger på ulovlig salg av norske bleier.

Mastergradsoppgave om bleier

Smugling og salg av norske bleier på svartebørsen i andre land fikk Heidi Buø Åmot til å skrive en mastergradsoppgave om problemstillingen. Oppgaven var ferdig i 2016, men smuglingen foregår stadig. Det bekrefter seksjonssjef ved grensekontrollen i tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli.

Han forteller at det har vært få bleiebeslag de siste årene, ingen hittil i år, men han er sikker på at det fortsatt foregår bleiesmugling selv om smuglingen hadde sin storhetstid for noen år tilbake.

Veldig lukrativt

Buø Åmot forteller at bleier er veldig lukrativt fordi det er så store prisforskjeller mellom forskjellige land. Samtidig påpeker hun at det er vanskelig å definere omfanget av smuglingen og hvor ofte den forekommer.

– Det er vanskelig å si noe om hvor mange som driver med dette fordi bleier i seg selv ikke er ulovlig å kjøpe. Det gjorde arbeidet med oppgaven mye vanskeligere, sier hun.

I oppgaven anslår Buø Åmot at det på det meste har vært mellom 80 og 250 bleiesmuglingsforsøk i året. Det tilsvarer 3 til 10 millioner bleier i året, med en verdi på 2 til 6 millioner kroner. Samlet gir dette bleiesmuglerne en årlig fortjeneste på 1,9 til 5,5 millioner kroner.

Få beslag

Selv om det å kjøpe bleier er lovlig, er man ifølge norsk lov pliktig til å varsle eller oppgi informasjon til Tollvesenet dersom man tar med seg varer for over 5.000 kroner ut av landet.

Buø Åmot forteller at norsk og svensk tollvesen i årene 2011–2016 gjorde 13 bleiebeslag. Det utgjør en veldig liten andel av antall smuglingsforsøk og viser at sannsynligheten for å bli oppdaget og straffet er veldig lav. Totalverdien av bleiene ved beslagene i Norge og Sverige har variert mellom 10.000 og 75.000 norske kroner.

Hvorfor bleier?

Norge har Europas billigste bleier. Man skal ikke lenger enn til Danmark og Sverige før prisene er doblet. Prisforskjellene mellom land er stor nok til å gjøre bleiesmugling veldig lønnsomt.

For eksempel har Buø Åmot funnet ut i sin oppgave at fortjenesten av en smuglertur fra Litauen til Norge og tilbake er mellom 13.000 og 19.000 kroner pr. tur. Det utgjør mer enn en gjennomsnittlig månedslønn i Litauen, og gir et bilde på lønnsomheten ved å kjøpe et gode der det er billig, og selge der det er dyrt.

I tillegg er sannsynligheten for å bli oppdaget og straffet relativt lav, slik at fordelene er flere enn ulempene.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1) (

Les mer om

  1. Tollvesenet
  2. Grensekontroll
  3. bleier