Norge

Somalisk moské: - Stopp rekruttering av barna våre! Vi aksepterer det ikke!

Norges største somaliske moské, Tawfiiq Islamic Center, synes utviklingen er skummel og øker nå innsatsen for å motvirke at unge blir rekruttert til hellig krig og ekstremisme.

Mohamed Bahdon Osman i Tawfiiq Islamic Center er bekymret over at det de siste få årene har skjedd en rask og urovekkende utvikling med radikalisering av ungdom. Han har jevnlig møter med politiekspert Erik Andersen i Oslo-politiet (i midten) og politibetjent Frode Mørch (t.h.) som er skolekontakt i bydel Gamle Oslo. De snakker varmt om hvor viktig det er å lage sunne aktiviteter og arenaer hvor de unge møtes.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Landets største moskeer mener det er grunn til bekymring for økt radikalisering og rekruttering av unge til jihad og ekstremisme. Alle avviser at dette foregår i deres moskeer, men de nekter ingen, heller ikke radikale, å komme for å be.

— Stopp rekruttering av barna våre! Vi aksepterer det ikke! Det er beskjeden fra Mohamed Bahdon Osman i Tawfiiq Islamic Center, Norges største somaliske moské, til dem som rekrutterer unge, norske muslimer til jihad og ekstremisme.

Hjernevasket

Det har skapt uro i muslimske miljøer at to norsk-somaliske søstre har dratt til Syria og at en 23-årig norsksomalier fra Larvik er mistenkt for terror i Nairobi. De største moskeene i Oslo peker på internett som den store, stygge ulven som radikaliserer og hjernevasker unge, norske muslimer. Aftenposten har vært i kontakt med foreldre, ikke minst norsk-somaliske, som frykter at flere unge skal bli hjernevasket. Statsminister Erna Solberg (h) bebuder ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i løpet av 2014.

Samtaler om jihad

For første gang stiller Mohamed Bahdon Osman (44) i Tawfiiq Islamic Center opp til intervju for å fortelle at moskeen er svært bekymret for økt radikalisering og vil bli mer aktive for å motvirke utviklingen. Styret skal ha samtaler med unge om radikalisering og jihad. Majoriteten av de ca. 6000 medlemmene er barn og unge fra fem til 20 år.

— Vi ønsker at våre unge skal ta avstand fra radikalisering og ekstremisme, sier Osman som har bodd 24 år i Norge, er utdannet ved Universitetet i Oslo og har i 12 år vært realfagslærer ved Tøyen skole i Oslo. Han er styremedlem i Tawfiiq og var styreleder i flere perioder. Moskéstyret vurderer å støtte familien til de to forsvunne søstrene, også økonomisk.

— Jeg kan ikke forstå at jenter drar for jihad. Jeg er veldig bekymret, plutselig mister vi barna, det er ubeskrivelig. Det er skummelt egentlig. Vi snakker mye om det. Våre barn har ikke noe i Syria å gjøre, sier Osman.

- Ikke hos oss

Radikalisering står ikke på dagsordenen hverken i Jamaat- e-Ahl-e-Sunnat eller Cultural Center (ICC). De nekter ikke radikale komme for å be, men de får ikke holde taler eller foredrag.

— Det skjer ikke hos. Det kan jeg garantere, sier Ghulam Sarwar, styreleder og forstander i Jamaat- e-Ahl-e-Sunnat som gjerne skulle visst hvem som står bak.

- Men kan man se på folk at de er radikale og ekstreme?

— Jo, det er lett å se. Man ser det på hvordan de fremstår, måten de diskuterer på.

Sarwar hører om unge som blir satt opp mot sine foreldre, at de blir fortalt at foreldrene ikke er gode nok muslimer.

— Det blir satt opp mot alt, mot foreldrene, samfunnet, Norge. Vi tar klar avstand fra radikalisering og rekruttering.

Alle får komme for å be, også de mest radikale i Norge.

— Men hvis radikale begynner å snakke med noen om jihad eller om å dra til krigsområder, sier vi stopp. De vil bli bedt om å gå. Hittil har ingen blitt utvist, sier Ghulam Sarwar

Les også

Slik blir ungdom rekruttert til jihad

Osman i Tawfiq bekrefter at noen av de mest radikale muslimene oppsøker moskeen for å be.

-De kommer for å be, så går de. Jeg har ikke sett dem prate med de unge. De får ikke lov til å drive rekruttering til jihad.

— Er det bekymringsfullt at disse personene kommer til moskeen?

— Ja, det er bekymringsfullt. Vi kan ikke nekte dem å be, men vi følger godt med.

I likhet med Jamaat-moskeen mener han all rekruttering foregår via sosiale medier.

-Vi tillater ikke at noen holder foredrag eller samtaler med unge i moskeen uten at det er avtalt med styret. Moskeen er åpen for alle, og vi kan ikke stoppe folk som kommer for å be, sier Osman.

Foreldre må følge med

— Foreldre må våkne! Det er foreldrenes oppgave å følge på hva barna gjør, også på internett, sier imam Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural Centre (ICC), han var Norges første imam i 1985.

— Hvis enkeltpersoner rekrutterer og overtaler barn og unge til å dra i krigen i Syria, etter det jeg forstår er det ikke organisasjoner som gjør det, er det mot islam. Det gir en misoppfatning om islam.

-Det er ikke enkeltpersoner som skal føre politikk i Syria, det er en statlig oppgave. Det er hverken et krav fra befolkningen i Syria, eller behov for, at folk utenfra engasjerer seg som krigere. Den eneste måten å hjelpe dem som lider i Syria på, er å bidra humanitært, hvis det er tillatt i det landet man bor i, sier Mehboob-ur-Rehman

Les også

-Jenter til Syria for å krige? Nei, det blir feil. Det er nok folk i Syria til å krige.

— Selv om jeg er forarget over utviklingen i Syria, har jeg ingen rett til å påvirke andre til å dra dit, sier imamen.

- Tillater dere radikale å komme til moskeen?

— De er borgere i Norge, har alle rettigheter her, moskeen har ingen rett til å hindre noen som kommer for å be. Men de slipper ikke til for å holde taler eller foredrag. Hvis vi skal stoppe noen, må statlige myndigheter informere oss om at den og den er farlige for samfunnet, sier han.

Osman erkjenner at det de siste få årene har vært en rask og urovekkende utvikling. Han merker mye frustrasjon blant unge, som er mye på internett. Han sier at en del kan havne i et vakuum etter videregående fordi de ikke kommer inn på høyere studier eller får jobb.

-Foreldre må våkne og passe på hva barna driver med, også på internett. Det mener Imam Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural Centre (ICC)
-Men hvis radikale begynner å snakke med noen om jihad eller om å dra til krigsområder, sier vi stopp. De vil bli bedt om å gå. Hittil har ingen blitt utvist, sier Ghulam Sarwar (t.v.) og imam Qari M. Mahmood Ul-Hassan i Jamaat- e-Ahl-e-Sunnat.
Hverken styreleder og forstander Ghulam Sarwar (t.h.) eller imam Qari M. Mahmood Ul-Hassan hverken ser eller hører noe til radikalisering i sin moské, Jamaat- e-Ahl-e-Sunnat, som har 500–1000 besøkende daglig.