Vil gjøre HIV-spredning lovlig

Oppsiktsvekkende utspill fra svensk smittevernsinstitutt.

  • Anders Hedeman

Det svenske Smittskyddsinstitutet (SMI) ønsker å gjøre det lovlig å smitte andre med HIV, selv om man vet om smittefaren, ifølge Dagens Medicin.

Strenge straffer

I dag er det svært strenge straffer for personer som bevisst smitter andre med HIV. Hvis man har ubeskyttet sex uten å opplyse partneren om smitten, gjør man seg skyldig i grov mishandling. Strafferammen på dette punktet er mellom ett og ti års fengsel i Sverige, uansett om partneren blir smittet eller ikke. Men dette kan være iferd med å endre seg.

— Hindrer prevensjonsarbeidet

— Kriminaliseringen av HIV gjør prevensjonsarbeidet vanskeligere. Dessuten er strafferammene veldig strenge, sier Ragnar Norrby, generaldirektør for Smittskyddsinsititutet til Dagens Medicin. I 15 år har instituttet hjulpet politiet å finne frem til personer som bevisst har spredd smitten, men de sa nylig nei da politiet i Stockholm ba om hjelp til å finne en smittespreder. - Vi mener at spredning av HIV ikke lenger bør være kriminelt, sier Jan Albert, overlege ved HIV-seksjonen på instituttet og professor for smittevern.

- Gir et falsk bilde

— Å sperre inne en HIV-smittet gir et falsk bilde av at staten har kontroll på hvem som sprer HIV og at staten har et ansvar om å sperre inne alle potensielle smittespredere. Men slik er det ikke. Det er minst like mye den enkeltes ansvar å forstå at ubeskyttet sex innebærer risiko. Mange som fører smitten videre vet ikke selv at de er smittet, sier Albert. Han mener HIV ikke bør særbehandles foran andre smittsomme sykdommer, fordi det fører til at smitten blir stigmatisert. - I dag er HIV heller ikke en like dødelig infeksjon som det var tidligere, takket være medisiner som bremser effekten til viruset, sier overlegen.

Kriminalisering av HIV-smittede personer hindrer prevensjonsarbeidet, mener det svenske Smittskyddsinstitutet (SMI).