Nytt tunnelløp under Oslofjorden

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å planlegge bygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden.

Oslofjordtunnelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– I behandlingen av Nasjonal transportplan la Stortinget føringer om å bygge nytt tunnelløp på dagens trasé. Regjeringen har nå sendt Statens vegvesen oppdragsbrev om å legge dette til grunn i videre arbeid, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Departementet opplyser at Stortinget ga tydelig signal om å bygge det nye tunnelløpet i dagens trase for E134.

– Dagens tunnelløp gir ikke tilfredsstillende kryssing av Oslofjorden. Ved vedlikeholdsarbeid eller ulykker stenges tunnelen for all trafikk. Det gir dårlig forutsigbarhet og skaper betydelig irritasjon for bilistene. Den valgte løsningen vil raskest gi forbedringer av dagens situasjon, mener Solvik-Olsen.

Prosjektet er klaget inn til ESA

Han legger til at to separate tunnelløp vil øke trafikksikkerheten betydelig, samt gi god trafikkavvikling også under vedlikeholdsarbeid eller ved ulykker.

– Sammen med øvrige prosjekter på strekningen, vil vi få på plass en god firefelts løsning som binder sammen E6 og E18. Sammenholdt med pågående prosjekter på E16 vest og nord for Oslo, ser vi nå muligheten for en «ringvei» rundt Oslo, sier samferdselsministeren.

Det er fremmet en klage om prosjektet for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Samferdselsdepartementet opplyser at de følger saken tett sammen med Statens vegvesen.