Jernbanedirektoratet vil utsette utbygging på Østlandet

Jernbanedirektoratet har bestemt at Intercity-utbyggingen på Østlandet skal utsettes. Utbyggingene til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad blir ikke ferdig til 2024.

Lise Åserud, NTB scanpix

I februar skrev Aftenposten om at Bane Nor vil utsette InterCity-utbygging med flere år. Nå bekrefter Jernbanedirektoratet konklusjonen i sin endelige plan overfor VG.

Planen har vært ute til høring, og avgjørelsen tas til tross for store protester fra distriktene. Ifølge avisen har direktoratet ikke gjort noen særlige endringer i fremdriftsplanen.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Urealistisk

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024. Bane Nor har konkludert med at dette er urealistisk, og Jernbanedirektoratet så ingen grunn til å overprøve denne vurderingen da forslaget ble sendt på høring i april i år.

Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

  • Her er 12 grunner til at jernbanen vil glemme våren 2018.

Solvik-Olsen tatt på senga

Det er Samferdselsdepartementet og regjeringen som tar den endelige avgjørelsen i saken, men trolig blir det ingen store endringer fra det Jernbanedirektoratet har gått inn for.

I februar sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Aftenposten at dette kom brått på også for ham:

– Vi fikk et varsel et par dager i forveien om at det ville være ting som ble foreslått i Bane Nors dokument, som innebar endringer.