Klart for avslutningen på Valdres-saken

Det moren til avdøde Angelica (13) er tiltalt for, kan gi fengsel i inntil 15 år. Onsdag får vi vite hvor streng straff aktoratet mener moren bør dømmes til.

Den tiltalte moren (i midten) sammen med forsvarerne Ann Turid Bugge og Aasmund Sandland. Kvinnen ga samtykke til fotografering bakfra.
  • og NTB

Da holder aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sin prosedyre.

Den nå 46-årige moren er tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner – paragraf 283 i straffeloven av 2005. I tiltalen trekker førstestatsadvokaten blant annet frem at mishandlingen er grov på grunn av dens varighet, at den er utført på en særlig smertefull måte og at den er begått mot en forsvarsløs person.

Bakgrunnen for tiltalen er blant annet at moren gjentatte ganger skal ha unnlatt å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling.

Kan ha dødd dagen før moren ringte

Forsvarerne, advokatene Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge, har på sin side fremhevet at ingen omsorgspersoner, så vidt dem bekjent, er blitt stilt for retten for et dødsfall som følge av spiseforstyrrelser.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Den tiltalte moren ble hentet i ambulanse på rettssakens andre dag.

Ifølge rettsmedisineren som obduserte jenta, avviser legen at det var sannsynlig at hun sto oppreist og kuttet grønnsaker ved kjøkkenbenken kort tid før moren ringte etter ambulanse. Han mener det er usannsynlig at hun var i stand til å stå oppreist, og at jenta kan ha dødd dagen før moren ringte til ambulansen - altså 30. desember.

Sakkyndige fant moren tilregnelig

Før påske vitnet flere psykiatere og én psykolog i retten på Gjøvik. Psykiater Helge Haugerud presenterte mot slutten av torsdag konklusjonene som han og psykiater Terje Tørrissen har kommet frem til.

Deres mandat har blant annet vært å vurdere om kvinnen var tilregnelig, noe de konkluderte med. Dermed kan hun straffes dersom retten kjenner henne skyldig.

Også psykolog Atle Austad forklarte seg denne dagen. Den partsoppnevnte psykologen har slått fast at den tiltalte moren ikke ville tåle gjennomføringen av rettssaken. Austad sto i retten fast ved den bestridte konklusjonen om at den tiltalte moren lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Hun tilfredsstilte alle kriteriene for PTSD på det tidspunktet jeg snakket med henne, sa psykologen i retten.

13-åringen ble funnet død i denne hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Saken ble først kjent i mediene 3. januar.

Uenige om PTSD-diagnose

Det var psykiater Haugerud uenig i. Han poengterte at kvinnen etter de sakkyndiges mening ikke har oppfylt traumekriteriet for en PTSD-diagnose etter diagnosesystemet ICD10 – selv om det å miste et barn helt klart kan oppleves traumatisk i en folkelig betydning av ordet.

De sakkyndige på spiseforstyrrelser, professor Finn Skårderud og overlege Sigrid Bjørnelv, leste også opp sin rapport og forklarte seg for retten før påske.

De to er blant annet blitt bedt om å vurdere om jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått behandling.

– De sakkyndige svarer et klart ja, sa Sigrid Bjørnelv.

Retten har også fått høre vitneforklaringer fra barnevernet. Da en ansatt i barnevernet i Bærum forklarte seg, ville forsvarer Ann Turid Bugge vite om jenta hadde kontroll over moren sin.

– Hun (Angelica red.anm.) hadde mye ressurser, og jeg vurderte at hun var direkte overfor meg. Hun har nok vært tydelig på hva hun har villet, og hun har nok styrt mor litt, svarte den barnevernsansatte.

Avbrutt rettssak

Angelica Heggelund var 157 centimeter høy og veide bare 21,7 kilo da hun ble obdusert. Hun hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 8,8. De sakkyndige beskriver en jente som hadde oppnådd det de omtaler som en normalvekt i august 2015 etter å ha vært innlagt på sykehus i Drammen. Jenta hadde et vekttap på rundt 50 prosent de siste månedene.

Rettssaken mot moren går for Valdres tingrett, men av praktiske årsaker er retten satt i tinghuset på Gjøvik.

Også i april 2017 var saken oppe for retten, men behandlingen ble avbrutt da moren ble innlagt på sykehus etter et kraftig blodsukkerfall. Også under denne rettsbehandlingen måtte hun hentes av ambulanse av samme årsak.

Torsdag er det forsvarernes tur til å holde prosedyre. I tillegg har Marianne Stein, bistandsadvokaten til den døde jentas far, varslet at det vil bli lagt frem krav om erstatning.