Språkrådet reagerer på regjeringens fylkesnavn

Språkrådet er misfornøyde med flere av fylkesnavnene regjeringen foreslår for de nye regionene i landet.


Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Fylkesnavnene Innlandet, Vestland og Viken er de tre navnene Språkrådet reagerer sterkest på.

– De burde sett på andre alternativer til Vestland, et navn som har en tradisjon i området. Gula, Bjørgvin eller Bergenhus ville vært bedre, sier Språkrådets direktør Åse Wetås til NRK.

«Viken» burde fått navnet «Vika» ut fra uttaletradisjoner, ifølge Wetås. I tillegg mener rådet at «Innlandet» burde fått navnet «Opplanda».

– Innlandet har ingen tradisjon som navn. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv, sier Wetås.

Tar det til etterretning

– Jeg håpet at regjeringen hadde lyttet til de faglige rådene fra oss. Vi har gjort et grundig arbeid og har god kompetanse. Nå må vi ta til etterretning at valgene som er tatt er tatt, legger Wetås til.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener regjeringen har lyttet til rådene.

– Hensynet til det kommunale selvstyret har veid tungt, men vi har også gått nøye gjennom Språkrådets anbefalinger om navnevalg, sa hun.