Sandra Bruflot: – Venstresidens forsøk på å endre pensjonssystemet er et svik mot dagens unge

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mener Arbeiderpartiet og venstresiden er drevet av populisme i pensjonsdebatten.

– Pensjon er ikke noe man endrer fra én uke til en annen, sier Sandra Bruflot. Hun mener Ap og SV «til enhver tid shopper den beste løsningen for pensjonistene».

– De ønsker å endre pensjonssystemet etter det som til enhver tid er best for pensjonistene. Det er kortsiktig populisme, sier Bruflot og peker på Ap, Sp, SV og Rødt.

Hun kaller det et svik mot unge og fremtidige generasjoner.

Audun Lysbakken og SV fremmet i forrige uke hasteforslag for å få årets trygdeoppgjør behandlet i Stortinget før sommeren, etter at årets trygdeoppgjør var det fjerde året på rad med redusert kjøpekraft for pensjonistene.

Presidentskapet vendte fredag tommelen ned for dette, men Ap, SV og Sp ønsker at Stortinget skal gjennomføre en høring om saken før ferien.

Stoltenbergs reform

Ap og SV har tidligere i år fremmet flere forslag om å endre deler av pensjonsreformen, hjertebarnet til tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg

Ap vil nå endre reguleringsprinsippet for utbetaling av pensjoner.

I stedet for at pensjonene skal underreguleres med 0,75 prosentpoeng, slik dagens regler er, vil Ap at pensjonistene skal få halvpartene av reallønnsveksten i «gode» år og halvparten av nedgangen i «dårlige» år.

En slik ordning ville ha gitt pensjonistene et bedre resultat de fire siste årene da lønnsnedgangen i Norge har gitt redusert kjøpekraft for pensjonistene.

Ap og SV fremmet i våres også et forslag om at det skal gis opptjening fra første krone i tjenestepensjonen. Kravet var en del av lønnsoppgjøret, men falt fordi lønnsvekst og endringer i AFP ble prioritert.

Åpner for endring av levealderjustering

I forrige uke tok AUF-leder Mani Hussaini også til orde for å endre ordningen med levealdersjustering.

Levealdersjustering var et hovedelement i pensjonsreformen. Den innebærer at alderspensjonen justeres etter forventet levealder og er ment å sikre at pensjonssystemet er bærekraftig selv om levealderen fortsetter å øke.

SV foreslo i vinter å avvikle levealdersjusteringen, men forslaget fikk da en lunken mottagelse av Ap.

Sandra Bruflot

Bruflot mener det er viktig å slå ring om pensjonsreformen. Hun berømmer Ap og Jens Stoltenberg som fikk den på plass i den rødgrønne regjeringsperioden (2005–2013) – med Høyres støtte.

– Pensjonsreglene berører oss alle og må være langsiktige og bærekraftige. Hvis ikke vil dagens unge og fremtidige generasjoner få en urimelig stor regning.

Hun spør seg hvor gjennomtenkt forslagene egentlig er.

– Ja, det er selvsagt hyggelig at pensjonistene kan få bedre kjøpekraft i år, men prognosene fra SSB viser at de vil tape penger med venstresidens modell de neste tre årene. Hva vil venstresiden gjøre da? Vil de endre tilbake igjen til dagens system?

Bruflot mener forslaget om pensjonsinntjening fra første krone undergraver trepartssamarbeidet.

– Ap og SV respekterer ikke enigheten som er oppnådd mellom partene. Stortinget kan ikke bare plusse på det som en av partene ikke fikk gjennomslag for, sier Bruflot.

Hun reagere sterkt på Hussainis uttalelse om levealderjusteringen.

Sandra Bruflot

– Det er greit at SV foreslår dette, men at en sentral Ap-politiker i Aps sentralstyre gjør det, er ille. Levealdersjusteringen var en bærebjelke i Stoltenbergs pensjonsreform, sier Bruflot.

Hussaini: Vi må tørre å diskutere dette

AUF-lederen står ved sine uttalelser om levealderjusteringen.

– For oss i AUF kan aldri systemet være viktigere enn folkene det er skapt for. Bruflot må begynne å ta innover seg at ikke alle «bare kan stå lenger i jobb», sier Mani Hussaini.

– I de tyngste yrkene holder ikke ryggen til langt opp i 60- og 70 årene. Da må vi tørre å diskutere alle ordninger, slik at vi ikke ender opp med et system hvor akademikere stikker av med pensjonen til yrkesarbeiderne.

Lise Christoffersen (Ap) avviser at Ap «endrer pensjonssystemet etter hva som til enhver tid er best for pensjonistene».

– Vi foreslår å rette opp en åpenbar svakhet for å hindre at pensjonister skal gå i minus når andre går i pluss. Det er i tråd med Stortingets løfte da reformen ble vedtatt. Løfter skal holdes. Det er ikke populisme.

Kjersti Bergstø (SV) mener høyresiden ikke tar innover seg den alvorlige situasjonen for landets pensjonister.

– Det er en politikk for tap av inntekt og økte forskjeller som er uansvarlig, ikke det å prøve å gjøre noe med situasjonen. Unge Høyre fremstiller kutt i velferd og økte forskjeller som en naturlov. Det er det ikke. Det er deres politikk.